Aicinājums pieteikties VARAM organizētā vasaras skolā – nometnē š.g. 20.-23. augustā!

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību no š.g. 20. līdz 23. augustam organizē “Vasaras skolu – nometni Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistiem: Viedas pašvaldības ES fondu plānošanā un piesaistē”, kas norisināsies kempingā “Juku dzirnavas”, Saldus novada Šķēdes pagastā.

Pasākums ir kļuvis par labu tradīciju. Šogad jau ceturto reizi vienuviet tiksies pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti, lai nometnes laikā iegūtu jaunas zināšanas, pilnveidotu prasmes, rastu jaunus kontaktus un iedvesmotos turpmākiem darbiem. Saturiski akcents tiks likts uz viediem risinājumiem, gan plānojot un piesaistot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondus pašvaldībās, gan komunicējot par ES fondu projektu iecerēm un rezultātiem ar iesaistītajām pusēm, kā arī izmantojot iekšējos resursus darba efektivitātes uzlabošanai veiksmīgai ES fondu projektu vadībai.

Vasaras skolas – nometnes mērķis ir stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistu profesionālo kapacitāti ES fondu projektu piesaistes un īstenošanas jautājumos.

  • Pasākumu atklāsim neformālā gaisotnē ar novadu vakaru, kura šī gada moto ir “Mana pašvaldība Eiropā” (URBACT Eiropas sadarbības dienas pasākums ar mērķi akcentēt teritoriālās sadarbības nozīmīgumu Eiropā). Nometnes dalībniekus aicināsim prezentēt produktus, objektus vai sajūtas, ar ko pašvaldība izceļas, vai kam ir potenciāls būt nozīmīgam Eiropas mērogā.
  • Pasākuma otrajā dienā vairosim zināšanas par viediem risinājumiem pašvaldībās, izprotot, ko var darīt gudrāk un efektīvāk, īstenojot pašvaldības funkcijas un sniedzot pakalpojumus. Tiks sniegts ieskats starptautiskajā pieredzē viedo risinājumu piemērošanā, kā arī par iespējām Latvijā. Aplūkosim arī konkrētus labās prakses piemērus, tai skaitā URBACT projektus.
  • Apgūsim URBACT metodes attīstības plānošanā un projektu ideju ģenerēšanā. Balstoties uz šīm metodēm, veiksim praktisku darbu grupās, kurās profesionālu mentoru vadībā centīsimies rast idejas viediem risinājumiem noteiktās pašvaldību kompetences jomās.
  • Pasākuma trešajā dienā pilnveidosim komunikācijas prasmes, uzlabojot pašvaldību saziņu ar sabiedrību par ES fondu ieguldījumiem teritorijās. Cita starpā iepazīsimies ar mūsdienīgiem komunikācijas rīkiem, kā arī uzlabosim publiskās runas prasmes. Treniņa laikā apskatīsim konkrētas komunikācijas ziņas, tās analizējot un identificējot nepieciešamos uzlabojumus.
  • Pasākuma pēdējā dienā diskutēsim par līdzšinējo ES fondu ieviešanas progresu dažādās jomās, izvērtējot projektu īstenošanas pieredzi, izaicinājumus un gūtās mācības, kas būtu jāņem vērā ES fondu 2021.-2027.gadam plānošanas periodā. Apspriedīsim arī nozaru ministriju turpmāk plānotos ES fondu atbalsta pasākumus pašvaldībās.
    Pilnveidosim zināšanas par darba ražīguma palielināšanu ES fondu projektu vadības kultūras uzlabošanai.
  • Pasākuma laikā apmeklēsim projektu īstenošanas vietas un uzklausīsim pieredzes stāstus par projektu īstenošanas gaitu. Būs arī neformālas aktivitātes kontaktu dibināšanai un sadarbības veicināšanai.

 

Aicinām pieteikties dalībai vasaras skolā - nometnē pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistus dalību piesakot līdz

š.g. 29. jūlijam vietnē: http://ej.uz/vasarasskola2019

 

Pielikumā pievienota provizoriskā pasākuma darba kārtība. Detalizēta darba kārtība un praktiskā informācija tiks nosūtīta pēc reģistrācijas beigām.

Vēršam uzmanību, ka reģistrācija pasākumam nenozīmē automātisku dalību tajā. Vietu skaits ir ierobežots (līdz 50 pārstāvjiem), tāpēc rūpīgi izskatīsim katra dalībnieka motivāciju, vēlmi piedalīties un aktīvi līdzdarboties. Pēc reģistrācijas noslēguma (līdz š.g. 6. augustam) tiks sniegta informācija par dalību.

Dalībai vasaras skolā – nometnē ir noteikta maksa līdz 65,00 EUR/ personai (summa tiks precizēta pēc visu dalībnieku apstiprināšanas), lai nosegtu nakšņošanas un brokastu izdevumus. Kempingā ir pieejamas mājiņas (katra mājiņa 3 personām), kā arī divvietīgi viesnīcas numuriņi. Negarantējam nakšņošanu izvēlētajā variantā. Ir iespēja nakšņot arī ārpus pasākuma norises vietas, pašiem organizējot un apmaksājot nakšņošanas vietu.

Apstiprinātajiem nometnes dalībniekiem uz piestādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins, kura apmaksa jāveic līdz š.g. 15. augustam.

Ja dalībnieks piedalās tikai URBACT semināros 21.augustā, un nakšņošana nav nepieciešama - dalība pasākumā ir bez maksas.

 

Pasākuma darba kārtības projekts apskatāms ŠEIT

 

Papildu informācijai:

1)   Indra Ciukša (saturiskie jautājumi) – VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākās ekspertes (e-pasta adrese: indra.ciuksa@varam.gov.lv, tālr.: 66016725; 29232602).

2)   Ilze Vārpiņa (praktiskie jautājumi) – VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākās ekspertes (e-pasta adrese: ilze.varpina@varam.gov.lv, tālr.: 66016764, 26594409).