Aicinām aizpildīt aptauju par transnacionālo sadarbību pēc 2027.gada


Interreg programmas 2021.-2027.gadam tiek aktīvi īstenotas, vienlaikus sākušās diskusijas par Kohēzijas politikas nākotni pēc 2027.gada.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas Vadošā iestāde pēc Eiropas Komisijas aicinājuma ir izveidojusi aptauju, lai uzzinātu, kuras tēmas ir svarīgas starpvalstu sadarbībai nākotnē, kā arī apzinātu, kas Interreg programmas darbojas labi un, ko varētu uzlabot.

Oficiālā ideju un vīziju apkopošana par nākamajām Interreg programmām ir uzsākta.

Tiešsaistes aptauja ir pieejama ŠEIT. 

Aptaujas mērķa grupa ir plaša  - esošie un potenciālie finansējuma saņēmēji, cilvēki, kuri praksē izmanto Interreg rezultātus, kā arī ar Interreg saistīto personu viedokļi, kuriem ir idejas, kādai starpvalstu sadarbībai vajadzētu izskatīties nākotnē.

Aptauja atvērta aizpildīšanai līdz š.g. 30.aprīlim.

Veidosim Interreg nākotni kopā!

Attēls: @IB.SH