Atlasīti 18 projekti ar Latvijas partneru dalību INTERREG EUROPE programmas 2021-2027 pirmajā projektu konkursā


2022.gada 13.decembrī starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027. gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja atlasīja 72 projektus finansējuma piešķiršanai pirmajā projektu konkursā, tai skaitā 18 projektus ar Latvijas partneru dalību.

Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, Norvēģijas nacionālā finansējuma un Šveices nacionālā finansējuma reģionālās attīstības politiku sekmēšanai.

Politiku apguve, pieredzes apmaiņa un labās prakses integrācija reģionālās attīstības politikās tiks veikta tādās jomās kā vide un bioloģiskā daudzveidība, integrēta pilsētu attīstība, mazo un vidējo komersantu konkurētspēja, mobilitāte pilsētās, nodarbinātība, kultūra un ilgtspējīgs tūrisms, digitalizācija, integrācija, aprites ekonomika.
 

Apstiprinātie projekti ar Latvijas partneru dalību:

 

#IMPETUS #UnicornQuest #InterRevita #GIFT #SPOTLOG #CHERRY #SATSDIFACTION #OD4GROWTH #PROMOTER #BIOWIND #InnoCom #RuralYouthFuture #ShareRES #SECON #CIBioGo #SIRM #SKALE2ACT #3FGREENMODEL

Latvijas partneri apstiprinātajos projektos: Rīgas dome, Zemgales Plānošanas reģions, Jelgavas novada pašvaldība, Latvijas Universitāte, Vidzemes plānošanas reģions, Liepājas pilsētas pašvaldība, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas plānošanas reģions, Saulkrastu novada dome, Ekonomikas ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Vairāk informācijas par Latvijas projektu partneriem piešķirto finansējumu būs zināma pēc programmas Uzraudzības komitejas noteikto nosacījumu izpildes, tehniskajiem precizējumiem un finansēšanas līguma noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi.

Par programmas Uzraudzības komitejas visiem 72 atlasītajiem projektiem pieejama informācija programmas tīmekļa vietnē ŠEIT.

Papildus informējam, ka programmas otrais projektu konkursa notiks no 2023.gada 15.marta – 9.jūnijam.

Lai veiksmīgi sagatavotos programmas otrajam projektu konkursam aicinām:

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (INTERREG) programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.