Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam pirmais projektu konkurss atvērts

 

Aicinām piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk– Programma) 1.projektu konkursā, kas atvērts no 2022.gada 10.februāra līdz 2022.gada 31.martam!

 
Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:
  1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība;
  2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana;
  3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus;
  4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem.

 

Programmas teritorija ietver 27 reģionus 4 valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

 

Kopējais projektiem paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 118 miljoni euro uz plānošanas periodu.

 

SVARĪGI!

  • Partneri no vismaz divām dalībvalstīm;
  • Projekta rezultāti visos gadījumos attiecas uz Programmas teritoriju!
  • Skaidra pārrobežu sadarbības pievienotā vērtība;
  • Regulārie projekti un Mazie projekti;
  • 2 soļu pieeja Regulārajiem projektiem;
  • Projekta partneri paši finansē projekta īstenošanu un Programmas līdzfinansējums tiek nodrošināts pēc atskaites apstiprināšanas.

 

Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.
 
 
Aicinām iesniegt projektus Programmas 2021.-2027.gadam pirmajā projektu pieteikumu konkursā laikā no 2022.gada 10.februāra līdz 31.marta plkst. 12:00!
 
Svarīgāko informāciju projektu iesniedzējiem, Programmas dokumentus, Rokasgrāmatu, Projekta idejas formu u.c. dokumentus  var atrast Programmas mājas lapā.
 
Pieteikties konsultācijām pie Programmas projektu vadītājiem var ŠEIT.
 
 
 
 
Aicinām sekot līdzi Programmas aktualitātēm un piedalīties Programmas pasākumos, kā arī pieteikties Jaunumu saņemšanai savā e-pastā!
 

Programmas komunikācijas kanāli:

 - Mājas lapa: centralbaltic.eu

 - Facebook: #centralbaltic

 - Twitter: #CentralBaltic

 - Instagram: #centralbalticprogramme

 - Aicinām pievienoties Facebook grupā: Central Baltic Networking Community