Eiropas Komisija apstiprina visus Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas lielā mēroga investīciju projektus

2018.gada 26.oktobrī Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu lielā mēroga investīciju projektu īstenošanai no Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam finansējuma.

Jāatzīmē, ka divos projektos partneri no Latvijas – VSIA “Valsts nekustamie īpašumi” un Krāslavas novada dome – sadarbībā ar Baltkrievijas partneriem sniegs ieguldījumu abu valstu robežšķērsošanas punktu infrastruktūras modernizācijā. Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam līdzfinansējums šīm aktivitātēm abpus robežai sastāda vairāk nekā 8 miljoni eiro.
 

Lai efektīvāk pārvaldītu transportlīdzekļu plūsmu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, vienā no projektiem tiks nodrošināta ceļa posma rekonstrukcija un braukšanas joslu skaitu palielināšana starp robežkontroles punktiem „Pāternieki” un „Grigorovščina”, kā arī ar modernām iekārtām aprīkota, norobežota stāvlaukuma ierīkošana pirms robežšķērsošanas punkta „Pāternieki” un tā savienojuma ar valsts autoceļu A6 (Krāslava–Pāternieki/Baltkrievijas robeža) izbūvi.

Savukārt otrajā projektā tiks paplašināts ceļa posms starp robežkontroles punktiem „Silene” un „Urbani” un ierīkoti gājēju celiņi abos virzienos ar mērķi palielināt attiecīgo robežkontroles punktu caurlaides spēju un samazināt vieglo un kravas automobiļu vadītāju, kā arī kājāmgājēju pavadīto laiku uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas.


Vairāk informācijas (angļu valodā) par sešiem lielā mēroga investīciju projektiem pieejama šeit.