Interreg Baltijas jūras reģionu programmai 25 gadi


Šogad Interreg Baltijas jūras reģiona programmai aprit 25 gadi! Ceturtdaļa simtgades aizvadīta, atbalstot transnacionālo sadarbību Baltijas jūras reģionā.

Pēdējo desmitgažu laikā Baltijas jūras reģions ir izrādījies ļoti dinamisks, tas ir attīstījies gan iedzīvotāju skaitā, gan ekonomikas ziņā. Ciešāka sadarbība ir palīdzējusi Baltijas jūras reģionam kļūt integrētākam, un mēs ar lepnumu atzīstam Baltijas jūras reģiona programmas nozīmīgo ieguldījumu līdzšinējās starpvalstu sadarbības veicināšanā.

Interreg Baltijas jūras reģiona programma apvieno 9 valstis, astoņas no tām ir ES dalībvalstis - Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija, kā arī vienu valsti ārpus ES – Norvēģiju. Programmas vīzija ir uzlabot  dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā, padarītu to zaļāku un gudrāku. Valstis sadarbojās, lai attīstītu inovācijas, īstenotu kopīgus risinājumus vides, klimata un sociālajā jomās, apmainās ar resursiem, zināšanām un idejām.

Kopīgiem spēkiem esam tikuši tik tālu!

Kopumā BJR programmā 2014.-2020. periodā tika realizēti 138 projekti, no kuriem Latvija ir bijusi vadošā partnere 14 projektos, sadarbojoties ar diviem līdz divdesmit trīs partneriem katrā projektā. Projekti strādājuši pie dažādu mērķu realizācijas, piemēram, energoefektivitātes uzlabošanas, tīra ūdens, makroreģionu sadarbības koordinēšanas, pētniecības un inovāciju infrastruktūras attīstības.

Iespējams, esi aizdomājies par to, kas ir paredzēts Interreg BJR nākotnei? Programmas mērķis ir turpināt uzlabot Baltijas jūras reģiona iedzīvotāju labklājību. Realizējot jaunas projektu idejas, tiks veicināta reģiona ilgtspējīga attīstība un pārvaldība. Nākamajā periodā 2021.-2027. gadā Interreg BJR programmas projektiem ir jāiekļaujas vienā no četrām tematiskajām prioritātēm, jāpalīdz veidot: novatoriskas sabiedrības (1. prioritāte), ūdens ziņā gudras sabiedrības (2. prioritāte), klimatneitrālas sabiedrības (3. prioritāte) vai sadarbības pārvaldību (4. prioritāte). Programma aptver aptuveni 2,9 miljonus km² lielu teritoriju, kurā dzīvo 80 miljoni iedzīvotāju.

Mūsu reģionā ir daudz teritoriālās, ekonomiskās un sociālās attīstības iespēju, kas jāizpēta, kā arī izaicinājumi, kas kopīgi jārisina, mums ir jāņem vērā tendences, kas varētu ietekmēt mūsu reģiona turpmāko attīstību, un ir jābūt gataviem stāties pretī jauniem izaicinājumiem.

Liels paldies visiem, kas iesaistījās programmas realizācijā!

Uzzini vairāk NAI pārstāves Ilgas Gruševas intervijā: About Interreg, smart solutions and remarkable results | Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)