Izsludināts iepirkums par jaunās paaudzes Interreg pārrobežu sadarbības programmu teritoriju stratēģiskās sociāli – ekonomiskās situācijas analīzes sagatavošanu

 

Šogad tika uzsākta diskusija ar Latvijas kaimiņvalstīm par jauno Interreg programmu izstrādi 2021.-2027.gada plānošanas periodam. Vasarā notika vairākas Programmēšanas komiteju sanāksmes, kurās partnervalsts vienojās par Interreg pārrobežu sadarbības programmu teritoriju un iespējamām sadarbības tēmām. Savukārt 2020.gada 21.jūlijā tika izsludināts iepirkums ar mērķi sagatavot stratēģisko sociāli – ekonomiskās situācijas analīzi trim programmām: Latvijas-Lietuvas-programmai, Latvijas-Baltkrievijas programmai un Latvijas-Krievijas programmai.

Jauno Interreg programmu teritoriju stratēģiskā sociāli – ekonomiskās situācijas analīze ir būtiska programmu dokumentu sastāvdaļa, kas ietver pētījumu ne tikai par pierobežu reģionu kopīgajām problēmām dažādās jomās un demogrāfiskajiem izaicinājumiem, institūciju administratīvo kapacitāti un pārvaldības modeļiem, bet arī par reģionu kopīgo attīstības potenciālu, kopīgajām investīciju un sadarbības vajadzībām 2021.-2027.gada periodā.

Aicinām līdz 2020.gada 11.augustam iesniegt dokumentus iepirkumam par jaunās paaudzes Interreg pārrobežu sadarbības programmu teritoriju stratēģiskās sociāli – ekonomiskās situācijas analīzes sagatavošanu!

Vairāk informācijas par iepirkumu: