LAT LIT VIETA

“LAT LIT VIETA” - mobilā lietotne, kurā var iepazīties ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektiem. Lietotnē ietvertie objekti atrodas abu valstu teritorijās: Latvijā tie ir Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, bet Lietuvā – Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķos.

Mobilajā lietotnē objektus var ērti meklēt kartē vai pēc atslēgvārdiem, vai izvēloties vienu no piecām kategorijām: kultūras mantojums, daba, izglītība, sports un atpūta, sabiedriskie pakalpojumi un infrastruktūra.

Pašlaik lietotnē ir vairāk nekā 160 objekti abās valstīs.


Objekti aptver visas četras programmas prioritātes: ilgtspējīga un tīra vide, atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums, uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā. 

"Mēs vēlējāmies parādīt programmas projektu daudzveidību jaunā, viegli pieejamā un atraktīvā veidā. Gribam aicināt ikvienu izmēģināt jauno mobilo lietotni un iepazīties ar ieguvumiem, kurus īstenotie projekti dod iedzīvotājiem," stāsta Latvijas – Lietuvas programmas pārstāve Zanda Mangule.
 

Izmantojot šo lietotni, cilvēkiem ir iespēja uzzināt par daudzveidīgajiem projektiem un laimēt balvas.


Apmeklējot objektu Latvijā vai Lietuvā, kas parādīts lietotnes kartē, lietotājs iegūst vienu punktu. Savācot vismaz 20 punktus, lietotājs var saņemt programmas suvenīru vai arī izvēlēties turpināt krāt punktus un iegūt vērtīgākas balvas.

Lietotnē ir ietverta tikai daļa no visiem programmas objektiem, iekļaujot tādus, kuri ir pieejami plašākai sabiedrībai un kurus būtu interesanti apmeklēt, vienlaikus cenšoties parādīt arī programmas objektu daudzveidību. Visu programmas objektu karti var aplūkot programmas mājaslapā: http://latlit.eu/supported-projects/. Projektu īstenošanas gaitā tiks pievienoti aizvien jauni objekti.
 

Lai lejupielādētu lietotni, apmeklējiet Google Play (Android tālruņiem) vai App Store (IOs tālruņiem) un meklējiet "LAT LIT VIETA".


Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam tiek īstenota Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros. Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā. Kopējais programmas finansējums, kas pieejams projektiem, ir 51,67 miljoni eiro. Šobrīd tiek īstenoti 90 programmas projekti.

Kontaktinformācija:

Janis Vanags, Komunikācijas vadītājs
Tālr.: +371 67026937
Mob: +371 26424272
E-pasts: Janis.Vanags@varam.gov.lv

Latvijas – Lietuvas programmas nodaļa
Attīstības instrumentu departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Biroja adrese: Doma laukums 8a, 5.stāvs, Rīga