Latvijas partneru dalība INTERREG programmu 2021.-2027. gadam konkursos

2021.-2027.gadu plānošanas periodā Latvijas partneri īsteno projektus 6 INTERREG programmās. Kopējais pieejamais ERAF finansējums projektiem ir 872,05 milj. EUR. Līdz 2023.gada 31.jūlijam ir apstiprināti 148 starptautiski projekti, kuros 260 Latvijas partneri sadarbojas ar vairāk nekā 900 starptautiskajiem partneriem no 27 ES dalībvalstīm, 5 pirmspievienošanās palīdzības instrumenta valstīm, Norvēģijas un Šveices. Latvijas partneru piesaistītais ERAF finansējums projektos ir 36,09 milj. EUR.

Latvijas partneru dalība INTERREG programmu 2021.-2027. gadam konkursos (statuss uz 31.07.2023.)

 

 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma. ​​

Pieejamais programmas finansējums ir 24 MEUR (ERAF).

 

 - 1.konkursā kopā iesniegti 33 projekti,  apstiprināti 26 projekti ar 122 partneru dalību, t.sk. 67 Latvijas partneri, no kuriem 10 ir vadošie partneri.

 - 1.konkursā projektiem piešķirtais finansējums - 10 675 167,54 EUR, t.sk. 5 506 413,71 EUR (ERAF) Latvijas partneriem.

 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma. 

Pieejamais programmas finansējums ir 118 MEUR (ERAF).

 

 - 1.konkursā kopā iesniegti 80 projekti (t.sk. 40 ar LV dalību),  apstiprināti 32 projekti, t.sk. 25 projekti ar 33 Latvijas partneru  dalību.

 - 1.konkursā projektiem piešķirtais finansējums ap 42 MEUR, t.sk. ap 8 MEUR (ERAF) Latvijas partneriem.

 

 - 2.konkursā kopā iesniegti 8 projekti (t.sk. 3 ar LV dalību),  apstiprināti 5 projekti, t.sk. 3 projekti ar 4 Latvijas partneru  dalību.

 - 2.konkursā projektiem piešķirtais finansējums ap 720 tūkst. EUR, t.sk. 274 152 EUR (ERAF) Latvijas partneriem.

 

 

 

Interreg Baltijas jūras reģiona programma. 

Pieejamais programmas finansējums ir 250 MEUR (ERAF).

 

 - 1.konkursā kopā iesniegti 151 projekti (t.sk. 107 ar LV dalību),  apstiprināti 59 projekti, t.sk. 44 projekti ar 79 Latvijas partneru  dalību.

 - 1.konkursā projektiem piešķirtais finansējums ap 87,5 MEUR, t.sk. 11 812 821 EUR (ERAF) Latvijas partneriem.

 

 - 2.konkursā kopā iesniegti 129 projekti (t.sk. 49 ar LV dalību),  apstiprināti 37 projekti, t.sk. 25 projekti ar 47 Latvijas partneru  dalību.

 - 2.konkursā projektiem piešķirtais finansējums ap 70,6 MEUR, t.sk. 7 203 249 EUR (ERAF) Latvijas partneriem.

 

 

 

INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma

Pieejamais programmas finansējums ir  351,37 MEUR (ERAF).

 

 - 1.konkursā kopā iesniegti 134 projekti (t.sk. 45 ar LV dalību),  apstiprināti 72 projekti, t.sk. 18 projekti ar 22 Latvijas partneru  dalību.

 - 1.konkursā projektiem piešķirtais finansējums 25,5 MEUR, t.sk. 2 700 864 EUR (ERAF) Latvijas partneriem.

 

 

 

Starpreģionu sadarbības programma URBACT IV

Pieejamais programmas finansējums 99,5 MEUR (ERAF).

 

 - 1.konkursā kopā iesniegti 52 projekti (t.sk. 11 ar LV dalību),  apstiprināti 30 projekti, t.sk 7 projekti ar 8 Latvijas partneru dalību, no kuriem 1 ir vadošais partneris.

 - 1.konkursā projektiem piešķirtais finansējums 25,5 MEUR, t.sk. 578 458,41 EUR (ERAF) Latvijas partneriem.