Notiks Interreg Europe programmas forums “Europe, let’s cooperate!”


2019.gada 10.aprīlī Briselē, Beļģijā notiks Interreg Europe programmas ikgadējais sadarbības forums “Europe, let’s cooperate!”

Pasākums ir domāts ikvienam politikas veidotājam vai to īstenotājam, kas ir ieinteresēts sadarboties ar citiem Eiropas reģioniem, kā arī ikvienam, kas vēlas uzzināt par starpreģionu sadarbības projektiem, to aktivitātēm un ietekmi uz reģionu attīstību.

Pasākumā dalībnieki:

  • uzzinās, kas ir starpreģionu sadarbība;
  • pieredzēs starpreģionu sadarbības stāstus;
  • iegūs informāciju par starpreģionu sadarbības projektu aktivitātēm un rezultātiem;
  • tīklosies, dalīsies ar pieredzi un idejām ar kolēģiem visā Eiropā!

Interreg EUROPE programma rada unikālu platformu, kurā reģioniem ir iespēja savstarpēji dalīties ar savu pieredzi un risinājumiem, lai sagatavotu gūtās pieredzes integrēšanai reģionālajā politikā. 


Līdz ar to programma palīdz radīt līdzsvarotu attīstību visā Eiropā.
 

Programmā sadarbojas 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī Norvēģija un Šveice.


Pasākuma programma un reģistrācija šeit:

Informācija par programmu: