Somijas Dienvidkarēlijas reģiona pārstāvju vizīte VARAM


Šī gada 1. martā norisinājās Somijas Dienvidkarēlijas reģiona  pārstāvju vizīte VARAM, kuras mērķis bija tikšanās ar ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvjiem, kontaktu dibināšana un diskusija par turpmākās sadarbības iespējām Interreg pārrobežu sadarbības programmās. Tikšanās no Latvijas puses piedalījās Attīstības instrumenta departamenta darbinieki, kā arī pārstāvji no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem.

Tika pārrunāti izaicinājumi Latvijas un Somijas reģionos un iespējamie kopīgi risinājumi, atsevišķi uzsverot tūrisma nozares vajadzības reģionos un investīciju piesaistes nozīmīgumu tūrisma objektu infrastruktūrā. Tika panākta vienošanās par darba turpināšanu, izvērtējot kopīgu projektu iespējas.

Reģionu sadarbība pāri robežai veicina zināšanu, pieredzes  un labas prakses pārnesi līdzīgu jautājumu risināšanā un attīstības potenciāla izmantošanā. Ar Interreg programmu atbalstu tiek īstenoti vairāki projekti, kuros sadarbojas un kopīgi ievieš aktivitātes Latvijas un Somijas partneri.