Vebināri par atbalsta iespējam INTERREG EUROPE programmā 2021.-2027.gadam (otrais projektu konkurss)

 

Aicinām reģistrēties dalībai informatīvajos vebināros par atbalsta iespējām INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam, gatavojoties otrajam projektu konkursam, kas tiks izsludināts no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 9.jūnijam.

  1. INTERREG EUROPE 2021-2027 vebinārs "Viedāka Eiropa"– 15.novembrī, reģistrēties pasākumam iespējams ŠEIT.
  2. INTERREG EUROPE 2021-2027 vebinārs "Sociālāka Eiropa"– 17.novembrī, reģistrēties pasākumam iespējams ŠEIT.
  3. INTERREG EUROPE 2021-2027 vebinārs "Zaļāka Eiropa"– 29.novembrī, reģistrēties pasākumam iespējams ŠEIT.
  4. INTERREG EUROPE 2021-2027 vebinārs "Savienotāka Eiropa" un “Eiropa tuvāk pilsoņiem” – 1.decembrī, reģistrēties pasākumam iespējams ŠEIT.

Programma atbalstīs pieredzes apmaiņu, inovatīvu pieeju izmantošanu un kapacitātes veidošanu ar mērķi veicināt reģionālās attīstības politikas instrumentu, tai skaitā Kohēzijas politikas darbības programmas 2021.-2027.gadam īstenošanu.

Ar reģionālās attīstības politikas instrumentu tiek saprasts jebkurš politikas plānošanas dokuments, stratēģija, likums, Ministru kabineta noteikumi, ko izstrādā publiskās pārvaldes iestādes un, kuru pilnveide var sniegt ieguldījumu noteiktas teritorijas attīstībai.

Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem. Rezultātā tiks stiprināta Eiropas Savienības reģionu un dalībvalstu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija un izaugsme.

Vairāk informācijas: https://www.interregeurope.eu/