Eiropas teritoriālā sadarbība un URBACT Latvijas pilsētvides attīstībai - 21.09.2018.