Re-growCity projekta Alūksnes vizītes fotogalerija 31.01.2019.