Interreg “RADA un RĀDA”: Uzņēmējdarbības veiksmes stāsti, kas sasniegti kopā ar Interreg


Šomēnes turpināsim Interreg “RADA un RĀDA” kampaņas tematiku “#4 Uzņēmējdarbība”, jo janvārī bija tik daudz veiksmīgu projektu, par ko jums pastāstīt, ka mēs nolēmām to turpināt arī februārī. Uzziniet, kādi Interreg programmu projekti tika īstenoti, lai atbalstītu uzņēmējdarbību Latvijā un ārpus tās.

Sekojiet mums Facebook, lai uzzinātu, kāda tematika plānota martā, kā arī jaunumus, ieteikumus un aktualitātes par pārrobežu sadarbību un atbalsta iespējām.
 

1. Interreg Igaunijas Latvijas programma: Satelītattēlu serviss operatīvai meža informācijai, kas atbalsta efektīvāku un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Igaunijā un Latvijā

Projekta MyTree Alert Service mērķis bija izstrādāt jaunu pakalpojumu, kurā apvienota esošā satelītuzņēmumu izmaiņu analīze, piemēram, izcirtumi, vētras, ugunsgrēku vietas un meža aktīvu pārvaldīšanas produkti vienā integrētā tīmekļa pakalpojumā. Izveidotais serviss paredzēts maziem un lieliem meža īpašniekiem un meža apsaimniekošanas organizācijām, kuras strādā Latvijā un Igaunijā.

Diviem uzņēmumiem sadarbojoties - SIA Modul no Latvijas un Deskis OÜ no Igaunijas, kopīgi tika radījs inovatīvs meža resursu pārvaldības risinājums www.forestman.eu - tā ir īpaša sistēma, kurā vienuviet ir atrodama informācija par Latvijas un Igaunijas mežiem no vairākām atsevišķām datu bāzēm un reģistriem, kā arī integrēti aktuālāko satelītattēlu analīzes dati. Tās izmantošana palīdz automatizēt zemes izmantojuma izmaiņu analīzi mežu īpašniekiem un mežsaimniecības uzņēmumiem. Vienotā informācija ir sasaistīta ar aktuāliem satelītnovērošanas datiem, kas ļauj optimizēt meža resursu pārvaldīšanas procesus, sekojot mežā notikušajām izmaiņām attālināti. Jauno lietotni var izmantot gan datorā, gan visās viedierīcēs.

Sadarbība turpinās - Deskis OÜ turpinās uzturēt un pievienot jaunu funkcionalitāti tiešsaistes meža aktīvu pārvaldības sistēmai. Savukārt, SIA Modul turpinās nodrošināt satelītattēlu pakalpojumu, regulāru attēlu mozaīkas atjaunināšanu, kā arī izmaiņu noteikšanas pakalpojumu.

Projekts izveidoja pilnīgi jaunu pakalpojumu meža apsaimniekošanai un lēmumu pieņemšanas vienkāršošanai un efektivitātei. Nepārtraukta meža apmeklēšana uz vietas un meža novērošana klātienē prasa daudz laika, kā arī ir dārgi. Forestman ar Forestradar tehnoloģija ļauj uzraudzīt un pārvaldīt meža īpašumus ar viegli pieejamu mākoņa tehnoloģiju. Līdz projekta beigām ForestMan kontā bija reģistrējušies vairāk nekā 300 klienti.

 

2. URBACT programma: Pop-up metodes pielietošana jauno uzņēmēju atbalstam Alūksnē

Re-grow City ir URBACT programmas projekts, kurā 7 partneri pārņem labo praksi no Vācijas pilsētas Altenas ar mērķi pārvarēt ilgtermiņa iedzīvotāju skaita samazināšanos mazajās pilsētās un sekmēt uzņēmējdarbību. 

Alūksnes pilsēta ir izvēlējusies attīstīt pop-up metodi. Pop-up metode ir uz nenoteiktu laiku izveidots veikals, kafejnīca, pasākums vai pakalpojumu vieta, kurai ir īslaicīgs raksturs un neviens konkrēti nezina, cik ilgi tā tur atradīsies. Šī metode ir lielisks veids, kā izmēģināt produkta dzīvotspēju, neieguldot lielus līdzekļus, un aktivizēt pilsētas centru, piepildot komerciālās tukšās ēkas ar aktīviem un enerģiskiem uzņēmējiem. Arī jau pieredzējuši uzņēmumi izmanto pop-up metodi, lai pārbaudītu jaunus produktus, tirgus vai lai papildus reklamētu savu uzņēmumu.

Projekta rezultātā pilsētas centrā ir samazinājies komerciālo tukšo telpu skaits, kas liecina par lielāku ekonomisko aktivitāti no uzņēmēju puses. Ir izveidojušies jauni uzņēmumi, un esošie ir papildinājuši savu pakalpojumu klāstu. Arī uzņēmēji, kuri ir nesaistīti ar projektu, ir sākuši pielietot pop-up metodi.

 

3. Interreg Baltijas jūras reģiona programma: Augļu audzēšanas un pārstrādes attīstība Baltijas jūras reģionā un mobilā aplikācija “Resistant Apples”

LLU APP Dārzkopības institūts kopā ar sadarbības partneriem īstenoja projektu InnoFruit – Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs. Jeb citiem vārdiem sakot, tā mērķis ir ar inovāciju palīdzību attīstīt augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā, veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā. 

InnoFruit ir izveidojis atvērtu demo-saimniecību tīklu, kurā ietilpst 22 pētniecības organizācijas un mazie un vidējie augļkopības uzņēmumi. Tīkls nodrošina praktisko zināšanu un prasmju apmaiņu – sadarbību starp pētniekiem un lauksaimniekiem, lai veiktu izmēģinājumus lauku saimniecībās, jaunu tehnoloģiju testēšanu un demonstrēšanu. Līdz šim 550 mazie un vidējie uzņēmumi ir ieguvuši jaunas zināšanas, apmeklējot starpvalstu seminārus, konsultācijas un apmācības. Tie uzzināja par labo praksi, piemēram, ierīcēm augļu un ogu apstrādei un uzglabāšanai vai iekārtām, lai sterilizētu sulas pudeles.

Projektā tika izveidotas arī veselīgu produktu receptes ar samazinātu cukuru un paaugstinātu šķiedrvielu saturu, kā arī mobilā aplikācija Resistant apples Latvijas tirgum, kurā parādīta šķirnei raksturīga informācija, piemēram, audzēšanas īpašības, izskats, sastāvs, iespējamie lietošanas veidi un izturība pret iespējamām slimībām. Projekta noslēgumā tika apkopoti ieteikumi politikas veidotājiem, īpaši valstu ministrijām, lai palīdzētu turpināt attīstīt kopējo lauksaimniecības politiku Latvijā, Lietuvā un Polijā. 

Projekta vadošais partneris ir LLU APP Dārzkopības institūts un projekta sadarbības partneri – Lietuvas dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts Polijā (Skiernievicē), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Lauksaimniecības fakultāte), Latvijas augļkopju asociācija, SIA "Berry plus" (Latvija), SIA "La-Sad" (Polija) un Zviedrijas pomoloģiskais zinātnes centrs.

 

4. Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma: Jaunuzņēmumu un IT uzņēmumu attīstība un globālās konkurētspējas veicināšana spēļu izstrādes industrijā

Projektu partneri no Latvijas (Latvijas Tehnoloģiskais centrs), Igaunijas (Tartu Teaduspark), Somijas (Cursor Oy) un Zviedrijas (Science Park Gotland) sadarbojās projektā CB 4 GameCamps (Central Baltic Game Camps – development of new type Gaming sector’s joint ventures accelerator for CBR) ar mērķi radīt kopīgus pārrobežu uzņēmumus, kā arī veicināt un stiprināt Centrālā Baltijas jūras (CB) reģiona jaunuzņēmumu un IT uzņēmumu attīstību un globālo konkurētspēju spēļu izstrādes industrijā.

2019.gada martā projekta CB 4 GameCamps dalībnieki tikās ar investoriem Sanfrancisko, ASV (Silīcija ielejā, kas jau sen tikusi uzskatīta par augsto tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmumu meku) – tā bija unikāla iespēja prezentēt savus produktus un idejas investoriem un potenciālajiem spēļu izstrādātājiem. Gatavojoties pasākumam, dalībnieki apguva prezentēšanas prasmes profesionālu mentoru vadībā. Dalība pasākumā sniedza lielisku iespēju veidot starptautiskus kontaktus savu spēļu ideju tālākai attīstībai.

Vislabāko ieskatu par to, kas un kā tika organizēts, var gūt, noskatoties video CB 4 GameCamps youtube kanālā, un te viens no tiem (GameCamps Riga 2017):

 

5. Latvijas Krievijas programma: Amatniecība bez robežām – atbalsts amatnieku uzņēmējdarbībai un kopīgu produktu izstrāde tūrisma veicināšanai Latgales-Pleskavas reģionā

Projekta Amatniecība bez robežām mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā. Jaunu pārrobežu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana sekmētu apmeklētāju piesaisti Latgales-Pleskavas reģionam un tie varētu tikt reklamēti kā kopējie tūrisma produkti. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde, keramika un stikls.

Projektu īsteno Latgales plānošanas reģions kā vadošais partneris, sadarbībā ar piecām Latgales pašvaldībām – Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība un diviem sadarbības partneriem no Krievijas – Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu.

Lai atbalstītu vietējos amatniekus jaunu amatniecības produktu radīšanā un popularizēšanā, projekta ietvaros tika iegādāts specializēts amatnieku aprīkojums 10 dažādās vietās visā Latgales-Pleskavas pārrobežu reģionā, kā arī tika organizēti dažādi pasākumi – apmācību sesijas jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai, amatniecības gadatirgi Latvijā un Krievijā, starptautiska amatniecības konference. Rīkotas arī dažādas izstādes, radošās darbnīcas un interaktīvās meistarklases gan amatniekiem, gan tūristiem.

Projekta rezultātā tika nofilmēti četri īsi video stāsti par metālu, koku, keramiku un tekstilu (tos varat apskatīt šeit), tiks izstrādāta arī kopīga interneta platforma jaunu produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

 

Rakstu sagatavoja:
Linda Ermiča
vecākā eksperte
VARAM
Attīstības instrumentu departaments
Teritoriālās sadarbības nodaļa