Atbalstīti 16 projekti Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā


Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ceturtajā projektu konkursā finansējuma saņemšanai tika atbalstīti 16 projektu pieteikumi, no tiem 10 projekti ir ar Latvijas partneriem. Projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir paredzēts piešķirt aptuveni 2,2 milj. EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Ceturtais projektu konkurss noslēdzās 2018.gada 16.novembrī ar 37 saņemtiem projektu pieteikumiem. Iesniegtie pieteikumi tika izskatīti 2019.gada 5. un 6.martā Mariehamnā, Ālandu salās notikušajā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Vadības komitejas sanāksmē. 6.martā programma publicēja finansējuma saņemšanai atbalstīto projektu sarakstu.
 

10 no apstiprinātajiem 16 projektiem piedalās 20 partneri no Latvijas. Trijos no apstiprinātajiem projektiem Latvijas partneri pildīs vadošā partnera lomu.

Projektu partneru vidū ir Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni, vairākas pašvaldības un augstskolas, kā arī nevalstiskās organizācijas. 

Projektu tematika pārstāv visas četras Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas prioritātes. 1.prioritātē “Konkurētspējīga ekonomika” ir apstiprināti trīs projekti, 2.prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”divi projekti, 3.prioritātē “Labi savienots reģions” finansējumu saņems viens projekts, savukārt, 4.prioritātē ir apstiprināti 4 projekti ar Latvijas partneriem.

Finansējuma saņemšanai apstiprinātie projekti ar Latvijas partneriem:

 1. Seši regulārie projekti (t.i. ar projekta kopējo budžetu virs 200 000 EUR):
 • CB774 - Baltic Loop
 • CB776 - eMesai
 • CB786 - NatAc
 • CB766 - NOCCA
 • CB779 - Forest Trail
 • CB784 - BreedExpo
 1. Četri mazie projekti (t.i. ar projekta kopējo budžetu līdz 200 000 EUR):
 • CB802 - RETHINK
 • CB806 - ActiveMoms
 • CB778 - Act Local
 • CB783 - MAMYFU

Visu 16 apstiprināto projektu saraksts pieejams programmas mājas lapā šeit: http://centralbaltic.eu/content/4th-call-projects-have-been-selected-funding

Tiek paredzēts, ka projekti ieviešanu uzsāks aptuveni maijā pēc tam, kad tiks izpildīti programmas izvirzītie papildu nosacījumi, kā arī noslēgts partnerības un finansēšanas līgums.

2019.gada rudenī Centrālā Baltijas jūras reģiona programma plāno rīkot piekto (un pēdējo) projektu konkursu.


Detalizēta informācija par konkursa nosacījumiem un programmas prasībām tiks publicēta aprīļa beigās (http://centralbaltic.eu/content/5th-call-information).

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektos sadarbojas partneri no Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Somijas, t.sk. Ālandu salām.

 

Saziņai:
Ilze Legzdiņa
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas kontaktpunkta pārstāve Latvijā
Tālr. +371 67026588
E-pasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv