Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas piektais projektu pieteikumu konkurss


Šodien, 15.augustā sākas projektu pieteikumu iesniegšana Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas piektajā konkursā, kurā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir aptuveni 12 miljoni euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēts viens posms.  Līdz 2019.gada 15.oktobrīm jāiesniedz pilns projekts pieteikums elektroniskajā jeb “eMonitoring” (eMS) sistēmā.

Lai piedalītos konkursā, projektā ir jābūt vismaz diviem partneriem, pārstāvot vismaz divas programmas dalībvalstis: Zviedriju, Igauniju, Latviju vai Somiju, tai skaitā Ālandu salas.

Latvijā programmas teritorijā ietilpst Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, kā arī Rīga un Pierīga.

Projektu konkurss ir atvērts visās programmas prioritātēs un visos programmas prioritāšu specifiskajos mērķos (jeb SO):

1. prioritātē “Konkurētspējīga ekonomika”:

 • (SO) 1.1 - Inovatīvāki zināšanām bagātāki Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumi;
 • (SO) 1.2 - Jaunieši, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā;
 • (SO) 1.3 - Lielāks Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumu eksports uz jauniem tirgiem.

2. prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”:

 • (SO) 2.1 - Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos;
 • (SO) 2.2 - Ilgtspējīgi plānotas un pārvaldītas jūras un piekrastes teritorijas;
 • (SO) 2.3 - Labāka pilsētu plānošana Centrālajā Baltijas jūras reģionā;
 • (SO) 2.4 - Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā.

3.prioritātē “Labi savienots reģions”:

 • (SO) 3.1 - Uzlabota transporta, preču un cilvēku plūsma;
 • (SO) 3.2 - Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai.

4.prioritātē “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions”:

 • (SO) 4.1 - Vairāk cilvēki gūst labumu no spēcīgākas Centrālā Baltijas jūras reģiona sabiedrības;
 • (SO) 4.2 - Līdzīgas profesionālās izglītības un mācību programmas Centrālajā Baltijas jūras reģionā.


Finansējuma saņemšanai atbalstītie projekti savu darbību varēs uzsākt 2020.gada 1.februārī un to maksimālais darbības ilgums ir paredzēts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas konsultācija ar programmas Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem ir obligāta, nosūtot elektroniski projekta idejas formu (project idea form). Sekretariāta projektu vadītāju kontaktinformācija ir pieejama ŠEIT.
 

Detalizēto informāciju par programmas konkursu un dokumentus meklējiet ŠEIT.