Igaunijas-Latvijas programma aicina pieteikt idejas 5.projektu konkursā

 

Igaunijas-Latvijas programma aicina organizācijas no Igaunijas un Latvijas iesniegt sadarbības projektus finansējuma saņemšanai. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.

 

5.projektu konkurss ir atvērts programmas prioritātes “Tīra un vērtīga dzīves vide” trīs atbalsta jomās: tūrisma attīstība, vides izpratne un kopīgo ūdeņu apsaimniekošana. Konkursa rezultātā programma sagaida projektu pieteikumus jaunu tūrisma produktu izstrādei, balstoties uz kultūras un dabas mantojumu, resursu taupīšanas un vides informēšanas kampaņu īstenošanas un kopīgu ūdeņu apsaimniekošanas iniciatīvām Rīgas jūras līcī, Gaujas un Salacas upju baseinos.

Ir pieejami aptuveni 2,5 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Pieteikties var visu veidu organizācijas un uzņēmumi no Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas, kā arī Vidzemes, Pierīga, Rīgas un Kurzemes. 

Lai informētu par prasībām projektiem un pieteikumu sagatavošanai, programma 7. martā Rīgā, Latvijā un Tartu, Igaunijā organizē Informācijas dienas.

Apvienotā sekretariāta darbinieki ir pieejami Tartu un Rīgā un konsultē par konkursa prasībām un projekta idejas atbilstību.

Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 Interreg pārrobežu sadarbības programmām, kas darbojas gar ES iekšējām robežām. Programmu ievieš Igaunijas Republikas Valsts Apvienoto Pakalpojumu Centrs. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. No programmas līdzekļiem jau atbalstīti 43 projekti, piešķirot 29 miljonus eiro. Informācija par atbalstītajiem projektiem publicēta šeit: https://estlat.eu/en/estlat-rezultāti

Detalizēta informācija un norādījumi par to, kā pieteikties finansējumam, ir publicēti programmas mājas lapā: https://estlat.eu/en/for-applicants/for-5 th-call-applicants.

Visas jaunākās ziņas tiek izplatītas šeit: facebook.com/estlat

Kontaktinformācija:

Vineta Šnore
Programmas Konsultants / Programme Consultant
Informācijas un Konsultāciju punkts Rīgā / Information and Consultation Point in Rīga
e-pasts: vineta.snore@estlat.eu
Tālr. +371 66164681
Mob.tālr. +371 2927 4310

Janika Frīdentāle (Janika Friedenthal)
Programmas Konsultants Tartu / Programme Consultant Tartu
e-pasts: janika.friedenthal@estlat.eu
Tālr. +372 6631871
Mob.tālr.: +372 5348 0877