URBACT programmā apstiprināti 23 rīcības plānošanas tīklu projekti

 

2020.gada 7.maijā  URBACT III programmas Uzraudzības komiteja apstiprināja finansējuma saņemšanai 2.posmam 23 rīcības plānošanas  tīklu projektus ar 199 partneru dalību no 26 valstīm.

Sešus rīcības plānošanas projektus īstenos arī partneri no Latvijas:

  • ACCESS (Barriers to accessing culture) – Rīga
  • Cities4CSR (Cities for Corporate Social Responsibility) – Ķekava
  • DigiPlace (Digital innovation for cities) – Ventspils Digitālais Centrs
  • IoTxChange (Internet of Things for Urban Development) – Jelgavas novads
  • iPlace (Niches for sustainable local economic development) – Saldus
  • URGE (Circular building cities) – Rīgas enerģētikas aģentūra.

ACCESS pievēršas iekļaujošas kultūras politikas nozīmīgumam. Problēma, ar kuru saskaras astoņas partnerpilsētas šajā APN, ir tā, ka kultūra nebagātina un nedod vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem. Ir labāk jāsaprot mūsu kopienas, lai piesaistītu visus pilsētu iedzīvotājus.

Cities4CSR paredz paplašināt pašvaldību, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību, lai veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un inovatīvas pārmaiņas pilsētās. Projekta palielinās KSA uzņēmumu lomu un pievienoto vērtību vietējā līmenī ar mērķi atdzīvināt pilsētas un sociālās inovācijas, īpašu uzsvaru liekot uz izglītību, lai labāk apmierinātu jaunās un neapmierinātās vietējās vajadzības.

DIGIPLACE mērķis ir izveidot paātrinājuma mehānismu, kas ļauj pilsētām izmantot digitalizācijas priekšrocības cietajā un mīkstajā infrastruktūrā. Novērst visus šķēršļus, ar kuriem vidēja lieluma pilsētas saskaras savā digitālajā ceļojumā: stratēģiskā un globālā redzējuma trūkums; tehnisko un inženiertehnisko iespēju trūkums; grūtības integrēt digitālos jauninājumus. Pašvaldībām jāgarantē digitālās inovācijas ieviešana vietējām ieinteresētajām personām: pilsoņiem un uzņēmējiem.

IoTXchange mudina izveidot Eiropas pilsētu tīklu, kas nodarbojas ar lietu interneta (IoT) digitalizācijas plānu izstrādi, lai uzlabotu dzīves kvalitāti ES pilsētās. URBACT metodoloģija, kuras pamatā ir starpvalstu sadarbība starp pilsētām un vietējo grupu mudināšana piedāvāt tīklam nosacījumus, lai izstrādātu integrētu rīcības plānu, kas vadītu jaunā digitālās pārveidošanas laikmetā.

iPLACE pamatā ir 10 mazas ES pilsētas, kuras cenšas izstrādāt 10 dažādas unikālas un uzticamas ekonomiskās attīstības stratēģijas, koncentrējoties uz savām īstajām “nišām” un izveidojot “pilsētu inovāciju ekosistēmas”.

URGE cenšas izstrādāt visaptverošu pilsētas politiku cirkulāriem jautājumiem būvniecības nozarē - lielam izejvielu patērētājam. URGE mērķis ir paātrināt pāreju uz aprites ekonomiku.

No 2020.gada maija līdz 2022.gada augustam rīcības plānošanas tīkli koncentrēsies uz pieredzes apmaiņu un mācīšanos starp partneru pilsētām, izmantojot URBACT metodes pieeju un inovatīvus mācību līdzekļus. Katru projektu atbalstīs starptautiskie eksperti, savukārt vietējā URBACT grupa (URBACT Local Group) izstrādās savu individuālo Rīcības plānu turpmākai īstenošanai uz vietas.

Vairāk informācijas par projektiem ar Latvijas partneru dalību šeit.

Apsveicam apstiprināto projektu partnerus!

Novēlam veiksmi projektu īstenošanā!