Piekļūstamības paziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Interreg Latvija pārrobežu sadarbības programmu tīmekļvietni - https://www.interreg.lv/lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Minētā tīmekļvietne pilnībā atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 16.10.23. Izvērtēšanu veica Anna Holberga, vecākā eksperte, Attīstības instrumentu departaments Teritoriālās sadarbības nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols eDoc. 

Izvērtēšanas protokols PDF formātā. 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: interreg@varam.gov.lv
Zvaniet: +371 67026563
Adrese: Doma laukums 8a, Rīga, LV-1010, Latvija
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte Anna Holberga.

E-pasts: Anna.Holberga@varam.gov.lv
Tālrunis: +371 67026563
Adrese: Doma laukums 8a, Rīga, LV-1010, Latvija

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 16.10.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale.