Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros


Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros (Latvijas-Krievijas programma) mērķis ir panākt pozitīvas izmaiņas pierpbežu reģionos un reģionos pie Eiropas Savienības ārējās robežas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, vides aizsardzība un pārrobežu mobilitāte un drošība.

 

Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.​​


Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.

 


Anna Škabireva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītāja
Tālr. + 371 67026468
E-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

Ilga Gruševa
Attīstības instrumentu departamenta 
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte​
Tālr. +371 67026472
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv