Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros (Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programma) stiprina attiecības, paaugstina kapacitāti un veicina dalīšanos pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus. Galvenais mērķis ir paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

 
Pārrobežu sadarbības norāda uz kopēju vēlmi ne tikai sadarboties, bet arī veidot draudzīgas kaimiņattiecības. Latviešu un viņu kaimiņu, lietuviešu un baltkrievu, kopīgās iniciatīvas iezīmē drosmīgas reģionālas vīzijas, inovatīvas idejas un mūsdienīgu attieksmi pret mūsu dabas, vēstures un kultūras bagātību. Triju valstu partneru briedums tiek apliecināts ar daudziem projektiem, kuri turpinās un ir vērsti uz ilgstošu sadarbību.
 
 
Detalizēt informācija par programmu atrodama programmas bukletā ŠEIT.


Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Saite uz finanšu kontroli atrodas ŠEIT.

 


Lolita Čepurnaja
Informācijas speciāliste ​​
Tālr. +371 654 20977, mob.tālr. +371 254 69888
E-pasts: lolita.cepurnaja@enpi-cbc.eudaugavpils@enpi-cbc.eu ​
Adrese: Saules ielā 15, 3.stāvs, Daugavpils, Latvija
 

  • Kontaktpersonas Nacionālajā atbildīgajā iestādē (VARAM):

Vita Prokopoviča
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026471
E-pasts: vita.prokopovica@varam.gov.lv

Jūlija Jakovļeva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026488
E-pasts: julija.jakovleva@varam.gov.lv;​