Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.047 Atbalsts klimata pielāgošanai uzņēmumiem Baltijas jūras reģiona valstīs CASES BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.047 Atbalsts klimata pielāgošanai uzņēmumiem Baltijas jūras reģiona valstīs CASES BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.047 Atbalsts klimata pielāgošanai uzņēmumiem Baltijas jūras reģiona valstīs CASES BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.047 Atbalsts klimata pielāgošanai uzņēmumiem Baltijas jūras reģiona valstīs CASES BSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.046 Klimatam atbilstoša budžeta plānošana pašvaldībās ClimateAligned
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.046 Klimatam atbilstoša budžeta plānošana pašvaldībās ClimateAligned
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.046 Klimatam atbilstoša budžeta plānošana pašvaldībās ClimateAligned
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.042 Pārrobežu vērtību plūsmas no dabas - vērtīgiem dabiskiem produktiem ValueStreams
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.042 Pārrobežu vērtību plūsmas no dabas - vērtīgiem dabiskiem produktiem ValueStreams
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.042 Pārrobežu vērtību plūsmas no dabas - vērtīgiem dabiskiem produktiem ValueStreams
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.040 Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai Age@Work
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.040 Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai Age@Work
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.040 Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai Age@Work
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.040 Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai Age@Work
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.040 Kapacitātes veidošana cilvēkresursu pārvaldībai Age@Work
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.038 Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai RESTinBSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.038 Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai RESTinBSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.038 Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai RESTinBSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.038 Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai RESTinBSR
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai S2.036 Attālās Baltijas jahtu piestātnes kā ilgtspējīgas piekrastes virzītājspēki un jūras tūrisma attīstība BalticBlueMarinas
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat177 Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network EASTBALTIC HARBOURS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat177 Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network EASTBALTIC HARBOURS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat177 Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network EASTBALTIC HARBOURS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat177 Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network EASTBALTIC HARBOURS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat177 Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network EASTBALTIC HARBOURS