Mobilitāte un pieejamība lauku apvidos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju attīstīšanai attālos reģionos

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
20.09.2018
Investīciju prioritāte:
7 (b) pastiprināt reģionālo mobilitāti, pievienot sekundāros un terciāros transporta mezglus, tostarp multimodālos mezglus, TEN-T infrastruktūrai
Programmas prioritāte:
IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare
Projekta Nr.:
R3.057
Projekta nosaukums:
Mobilitāte un pieejamība lauku apvidos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju attīstīšanai attālos reģionos
Projekta nosaukuma saīsinājums:
MARA
Kopējais projekta partneru skaits:
25
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1809589.62
Kopējais projekta budžets, EUR:
2366651.9
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Lai sasniegtu mērķi uzlabot mobilitātes pakalpojumus attālos reģionos, ir jāsastopas ar daudziem izaicinājumiem. Daudzos gadījumos nav labs pārskats par vietējo iedzīvotāju faktisko mobilitātes pieprasījumu. To pastiprina tūristu vai sezonas iedzīvotāju mobilitātes prasību sezonālās svārstības. Tomēr informācija par faktisko mobilitātes pieprasījumu ir svarīga, lai piedāvātu pielāgotus pakalpojumus. Turklāt daudzas ieinteresētās personas dažādos kompetences līmeņos organizē un veido sabiedrisko transportu lauku apvidos. Projekts MARA uzlabos pieejamību un mobilitāti attālos Baltijas jūras reģiona reģionos. Tiks pārbaudīti un izmēģināti dažādi vietējie mobilitātes risinājumi, t.sk. „Iedzīvotāju mobilitātes uzraudzība”, kas balstīta uz mobilo tālruņu datiem, e-velosipēdu koplietošanu, reāllaika informāciju par zvanu-autobusu sistēmām un ūdensceļiem transportēšanai. Jaunas mobilitātes pieejas attālos reģionos ir integrētas telpiskāajoss vai mobilitātes attīstības plānos. Uzlabojot esošos pakalpojumus, izstrādājot un pārbaudot inovatīvus ilgtspējīgas mobilitātes risinājumus attālos reģionos, projekta mērķis ir palielināt reģionālo un vietējo transporta dalībnieku spēju risināt daudzpusīgās mobilitātes vajadzības. Šī pieeja, kas ir bottom-up balstīta, ir MARA pamatelements un svarīga ES stratēģijas 2020. gadam daļa. Vidzemes reģionā (LV) tiks izstrādātas un pārbaudītas koncepcijas par e-velosipēdu / e-kravas velosipēdu dalīšanos. E-velosipēdi var būt papildu pakalpojums, ko izmanto, lai risinātu sezonas pieprasījumu, jo īpaši tūristu vidū. Projekts integrēs šīs un daudzas citas uzlabotas vai jaunas mobilitātes pieejas attālos reģionos telpiskās vai mobilitātes attīstības plānos. Tas palielinās galveno rezultātu ilgtermiņa ietekmi un palīdzēs dalīties ar projekta rezultātiem arī ar citiem BJR reģioniem. VASAB kā ESSBJR horizontālās darbības “Telpiskā plānošana” līderis atbalsta MARA projektu flagship projekta statusa iegūšanai.
Projekts uzsākts:
01.01.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisMinistry for Energy, Infrastructure and Digitalisation Mecklenburg-VorpommernVācija.N/A000
IesaistītaisBialystok University of TechnologyPolija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes193842.534207.5228050
IesaistītaisSetesdal Regional CouncilNorvēģija.N/A000
IesaistītaisVilnius Gediminas Technical UniversityLietuva.N/A000
IesaistītaisSwedish Transport AdministrationZviedrija.N/A000
IesaistītaisPetrozavodsk City AdministrationKrievija.N/A000
IesaistītaisHajnówka DistrictPolija.N/A000
IesaistītaisDalarna UniversityZviedrija.N/A000
IesaistītaisTourist Information Center of the Republic of KareliaKrievija.N/A000
IesaistītaisFinnish Environment InstituteSomija.N/A000
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A000