Baltic Loop

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
06.03.2019
Investīciju prioritāte:
7 (c) attīstīt un uzlabot videi nekaitīgas (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zemu oglekļa emisiju transporta sistēmas, tostarp iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, ostas, multimodālos savienojumus un lidostu infrastruktūru, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti
Programmas prioritāte:
CB 3. Labi savienots reģions
Projekta Nr.:
CB774
Projekta nosaukums:
Baltic Loop
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Baltic Loop
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1548371.12
Kopējais projekta budžets, EUR:
1983434.75
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Baltijas jūras reģiona attīstība ir atkarīga no labi izveidotiem transporta savienojumiem (preču un pasažieru transportam). Šo atkarību vēsturiski ietekmē veicamie attālumi, pastāvošie ģeogrāfiskie šķēršļi un attālo teritoriju novietojums Eiropas Ziemeļaustrumos. Mūsdienīgs un attīstīts transporta tīkls un vienota mobilitātes sistēma ir kļuvuši par noteicošiem faktoriem, lai nodrošinātu reģiona labklājību, izaugsmi un attīstību. Klimata pārmaiņas mudina attīstīt ilgtspējīgas, CO2 emisiju mazietilpīgākas alternatīvas esošajiem transporta risinājumiem. Globālā konkurence pieprasa ātrāku savienojuma laiku visā Centrālbaltijas teritorijā. Šobrīd novērojama  vairāku transporta koridoru nevienlīdzīga attīstība: Austrumu-Rietumu koridora attīstība atpaliek no Ziemeļu-Dienvidu savienojumiem.         Projekta Baltic Loop partnerība apvienos spēkus, lai uzlabotu preču un pasažieru ceļošanas laiku starp trim projekta definētiem CentrālBaltijas reģiona koridoriem (Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu), tādējādi padarot koridorus pievilcīgākus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājumus transporta koridoru attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai.   Projekta specifiskais mērķis paredz identificēt un risināt izaicinājumus, kas saistīti ar dažādu transporta mezglu savstarpējo sasaisti, mazinot ceļā pavadīto laiku un radītās CO2 emisijas. Raugoties no makroreģionālās perspektīvas, paredzams, ka vislielākais efekts būs sasniedzams, ja tiks atrasti efektīvāki veidi kravu pārkraušanai, izmantojot IKT risinājumus. Galvenais rezultāts ir saīsināts transporta un ceļošanas laiks, kā arī samazinātas emisijas šajos trijos koridoros. Projekta apakšrezultāti ir šādi: 1) uzlabota konkurētspēja, pateicoties efektīvākai transporta plūsmai, 2) efektivitāte tiek sasniegta, uzlabojot piegādes un termināļa operācijas, kā rezultātā tiek saīsināts labas piegādes laiks mazumtirgotājam vai klientam. 3) saīsināts ceļošanas laiks 4) uzlabota pasažieru piekļuve koridoriem no iekšienes ar sasaisti ar tehniskajiem risinājumiem.
Projekts uzsākts:
01.04.2019
Projekts pabeigts:
30.06.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisTurku University of Applied SciencesSomija.N/A000
IesaistītaisVidzemes plānošanas reģionsLatvijaVidzemes15761527814185429
IesaistītaisAbo Akademi UniversitySomija.N/A000
IesaistītaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas18955033450223000
IesaistītaisVentspils Augsto tehnoloģiju parksLatvijaKurzemes16777329607197380
IesaistītaisUnion of Harju County MunicipalitiesIgaunija.N/A000