Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-89
Projekta nosaukums:
Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Network-DigiHubs
Kopējais projekta partneru skaits:
5
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
328162.54
Kopējais projekta budžets, EUR:
386073.6
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Lēciens tehnoloģiju attīstībā veicis būtiskas izmaiņas sabiedrībā. Digitālo rakstītprasmju trūkums kļūst par lielu problēmu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir veikusi pētījumu un atklāja, ka, lai gan vispārējās Baltijas reģiona iedzīvotāju kompetences ir pietiekamas, problēmu risināšanas prasmes, atsaucoties uz tehnoloģijām, ir mazāk nekā vidējas. Lai mazinātu šo problēmu, 4 bibliotēkas apvienojušas savus spēkus projektam. Tā mērķis ir pielāgot dažādas bibliotēkās esošās prakses un izmantot to kā bāzi, lai izveidotu jaunu sabiedrisko pakalpojumu - Ģimenes digitālo aktivitāšu centrus(DigiCentrus). DigiCentri kalpos kā tehnoloģiju izziņas centri dažāda vecuma, dzimuma un sociālā statusa cilvēkiem. Veidojot jauno sabiedrisko pakalpojumu, ir plānots: Izmantot unikālu visu četru bibliotēku pieredzi, lai izveidotu DigiCentra modeli; Iegādāties un uzstādīt inovatīvu virtuālo realitāti, kustību atpazīšanu, Ibeacon sensorus, robotus un 3D programmēšanas tehnoloģijas; Izveidot interaktīvu saturu, pamatojoties uz esošiem kultūras mantojuma un novadpētniecības resursiem; Apmācīt DigiCentru personālu jauno pakalpojumu sniegšanā - nozīmēt tehnoloģiju mentorus; Izveidot vienotu DigiCentru mācīšanos metodiku. Jaunā pakalpojuma unikālais aspekts ir tas, ka DigiCentri pārveidos esošo digitālo kompeteņču attīstības prakses: Digitālās prasmes būtu jāsaprot plašākā nozīmē - kā pozitīvs aspekts nepārtrauktai tehnoloģiskai attīstībai. Tas veicinās ģimenes un paaudžu mācīšanos attīstot pašapziņu, morālās vērtības un sekmēs saliedētākas kopienas; Jaunais pakalpojums būs starpnieks starp digitālo un tehnoloģiju produktu radītājiem un sabiedrību - tas palīdzēs zinātnei un nozarēm sasniegt mērķauditorijas. Cilvēkiem tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar zinātnisko progresu tehnoloģijās, to pielietošanu ikdienas dzīvē un labumu sabiedrības labklājībai.
Projekts uzsākts:
01.03.2017
Projekts pabeigts:
28.02.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisUtena A. and M. Miskiniai Public LibraryLietuva.N/A92761.7416369.72109131.46
IesaistītaisPublic library of Zarasai District MunicipalityLietuva.N/A70672.6712471.6583144.32
IesaistītaisLatgales Centrālā bibliotēkaLatvijaLatgales87688.0415474.37103162.41
IesaistītaisPreiļu novada domeLatvijaLatgales68933.5512164.7581098.3
IesaistītaisAssociation of Lithuania’s Regions LibrariesLietuva.N/A8106.541430.579537.11