Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat28 Zaļie publiskie pasākumi – izpratnes veicināšana par resursu taupību un atkritumu samazināšanu publiskajos pasākumos LV un EE Green Public Events
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat15 Mazie etno-kulturālie reģioni kā tūrisma galamērķi - attīstība un popularizēšana UNESCO-tourism
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-143 Gatavs biznesam! ReforB
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-186 CREAzone 2.0. - jauniešu uzņēmējdarbības projekts CREAzone 2.0.
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat7 Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai Industrial Heritage
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-155 Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās Business Bag
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-157 Reģionālās uzņēmējdarbības veicināšana izmantojot pārrobežu sadarbību BEE Lab
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-138 Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām BEE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-131 Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā BUSINESS SUPPORT
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-147 Mentorings jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam BONUS LT-LV
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-232 Vides risku pārvaldības resursu attīstība DERMR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-195 CBRN negadījumu un piesārņojuma likvidācija Latvijas - Lietuvas pārrobežu teritorijā ATOM
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-49 Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai CATCH POLLUTION
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat24 Bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā Green Railway
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-249 Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos ECOFLOW
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-211 Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana AttractiveFORyou
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-64 Vienotā eko zīme Lietuvas-Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūras objektos JESLL
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-65 Uz mantojumu balstīta agrotūrisma produktu attīstība Latvijā un Lietuvā AGRI-HERITAGE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-187 Starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršruts „Baltu ceļš“ Balts' Road
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-173 Palanga.Pārvilosta: Jūrniecības iedvesmota vēsture PPMIH
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-10 Ieviešot dabas tūrismu visiem UniGreen
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-199 Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju Travel smart
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-181 Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un to izstrādājumu atjaunošana: Vēsturisko Dārzu Tūrisms Heritage Gardens
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI02462 Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei GPP4Growth
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI01981 Reģionālo radošo industriju alianse RCIA
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI02083 Inovāciju dizains Design 4 Innovation
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI02271 Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai INNO INFRA SHARE
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI02229 Politikas un pasākumi vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalstam ecoRIS3
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat42 Livonijas kulinārais ceļš Livonian Culinary Route
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat22 Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā COASTAL HIKING