Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-483 Unikālu ģeoloģisku un ģeomorfoloģisku dabas vērtību izmantošana zaļa tūrisma attīstībai GEOTOUR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-483 Unikālu ģeoloģisku un ģeomorfoloģisku dabas vērtību izmantošana zaļa tūrisma attīstībai GEOTOUR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-483 Unikālu ģeoloģisku un ģeomorfoloģisku dabas vērtību izmantošana zaļa tūrisma attīstībai GEOTOUR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-483 Unikālu ģeoloģisku un ģeomorfoloģisku dabas vērtību izmantošana zaļa tūrisma attīstībai GEOTOUR
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-474 Dzīvošana pa upēm: tūrisma produktu attīstība Baltijas valstīs Living Rivers
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-474 Dzīvošana pa upēm: tūrisma produktu attīstība Baltijas valstīs Living Rivers
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-474 Dzīvošana pa upēm: tūrisma produktu attīstība Baltijas valstīs Living Rivers
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā REZ/LLI-474 Dzīvošana pa upēm: tūrisma produktu attīstība Baltijas valstīs Living Rivers
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-539 Amatu prasmes tūrisma telpā Tour de Crafts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-448 Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā Hiking project
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-447 Starptautiskā kultūras maršruta “Baltu Ceļš "” ekranizācija un popularizēšana Explore Balts
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-444 Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrācija kultūras mantojuma vietās NovelForHeritage
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-444 Jaunu risinājumu ilgtspējīga integrācija kultūras mantojuma vietās NovelForHeritage