Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI06094 Inovācijas politikas sekmēšana ar 4.0 nozari Eiropā INNO INDUSTRY
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI06085 Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētās un mājsaimniecībās OptiWaMag
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI05981   Bizensa vides digitālā transformācija DigiBEST
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05955 Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana PROGRESS
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat130 Bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju attīstība Āzijas tirgum Bio4ASIA
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05871 Pilsētu vides politikas efektivitāte, lai uzlabotu resursu efektivitāti EURE
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat128 Šķidro tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļu, kuru pamatā ir augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela izstrāde Herbal Water
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat112 Ģeogrāfisku nosaukumu tulkotājs kartēm GeoTranslate
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI05790 Autentiskā kultūras tūrisma spēcināšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu Local Flavours
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB778 Jaunu darba iepsēju radīšana cilvēkiem, kuri dzīvo attālajās teritorijās Act Local
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB776 Konkurēts'pējīga ekonomika caur pārrobežu eksporta atbalstu Subsahāras Āfrikas, Indijas un AAE valstīs eMesai
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB766 NOCCA – jaunas iespējas jaunuzņēmumu izveidei un izaugsmes palielināšanai NOCCA
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-II-053 Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU-LV pierobežu reģionos GreenPalette
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-030 Novatorisku interaktīvu metožu ieviešana, lai uzlabotu pilsētas dabas objektus un veidotu videi draudzīgāku izpratni sabiedrībā NATTOUR
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-021 Pilsētu zaļo teritoriju apsaimniekošana, pilsētplānošana un integrēta pieeja ilgtspējīgai videi LV un RU pierobežas pilsētās Shaping cities
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-023 Parki bez robežām ParksWithoutBorders
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-019 Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmu avotu popularizēšana, izmantojot vēsturi un jaunus risinājumus Spirit of Nature
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-017 Ūdens resursu ilgtspējības veicināšana un pārveide par pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem Rēzeknē un Ostrovā Sticky urban areas
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-016 Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras attīstība un pievilcīgas atpūtas zonas dabā Green Towers
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 2. Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās LV-RU-040 Veco parku jauna dzīve: vēsturisko dabas objektu efektīva pārvaldība LatRus pierobežā NewLINE
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-052 Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā un Ropšā RunRaRo
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-008 630 sajūtu verstis Versts of Feelings
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-018 Amatniecība bez robežām Crafts
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-029 LV un RU pārrobežu tūrisma maršruta izveide "Sekojot inženiertehniskajām idejām" Following Ideas
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-006 Zaļā tūrisma maršrutu attīstīšana, apvienojot Latvijas un Krievijas pierobežas reģionus mazo pilsētu un lauku apvidu kopējai ilg Greenways Riga-Pskov
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-010 Ne tikai grāmatas - bibliotēkās uzņēmējdarbības atbalstam! Not just books
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-009 No hobija līdz biznesam - uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas un Krievijas pierobežā From Hobby to Business
Latvijas-Krievijas pārrobežu LK 1. Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība LV-RU-022 Uzņēmējdarbība, sievietes un konsultācijas: resursu centru tīkls sievietēm uzņēmējām Latvijas un Krievijas pierobežas teritorijā EWA
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai T3.001 Komunicēsim ESSBJR reģiona labā/Let’s communicate the EUSBSR for the benefit of the region Let's communicate!
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare C1.006 ChemSAR, HAZARD, DiveSmart Baltic un Mirg-Ex projektos gūto mācību pieredzes ilgtspējas nodrošināšana ResQU2