Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
08.01.2021
Investīciju prioritāte:
6 (e) veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsē¬tas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus
Programmas prioritāte:
IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide
Projekta Nr.:
Est-Lat181
Projekta nosaukums:
Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Valga-Valka Recreational Area
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
787216.73
Kopējais projekta budžets, EUR:
926137.34
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta galvenais mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedele / Pedeli upi un Konnaoja / Varžupītes straumi Valgas-Valkas iedzīvotājiem un viesiem, lai pavadītu brīvo laiku vai nodarbotos ar sportu, un veicinātu kopienu integrāciju pārrobežā. Šo projektu varētu uzskatīt par Valgas-Valkas centrālās zonas turpinājumu ar mērķi uzlabot dvīņu pilsētu savienojamību un pieejamību, dažādot iespējamo atpūtas un sporta aktivitāšu klāstu un padarīt pilsētas centru pievilcīgu ikvienam - ģimenēm, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tāpat, lai uzlabotu un veicinātu vieglo satiksmi pilsētās, lai ievērotu ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes principus. Lai sasniegtu projekta galveno mērķi, partneri ir iezīmējuši galvenās aktivitātes. Pievilcības uzlabošana: 2 mākslīgo Pedeles ezeru un Konnaoja / Varžupītes attīrīšana no Raiņa / Sõpruse ielas līdz privātām zemēm Semināra ielā 3, lai uzlabotu vides prasības un nodrošinātu dabai draudzīgu un tīru atpūtas zonu Pilsētas labiekārtošanas atjaunošana un bioloģiskās daudzveidības teritoriju izveide, ņemot vērā sugām bagātas pilsētas telpas principus, lai nodrošinātu mājvietu dažādiem augiem, dzīvniekiem, putniem un kukaiņiem Strūklakas izveidošana Pedeles upē Koku un krūmu apgriešana, lai uzlabotu skatu uz Pedeles upi un uz Igaunijas pusi no Putraskalna ielu apgaismojuma uzstādīšana neredzamās vietās Radīt pievilcīgas aktivitātes kopīgajā teritorijā Brīvā laika pavadīšanas un sports: Atpūtas vietu izveide un jaunu pilsētas soliņu uzstādīšana Esošo sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu uzlabošana / rekonstrukcija Jaunu iespēju aktīvai atpūtai radīšana. Savienojamības un pieejamības uzlabošana: Ceļa izveide blakus Konnaoja / Varžupītei no Raiņa / Sõpruse ielas līdz privātām zemēm Semināras ielā 3 Semināra / Sepa tilta rekonstrukcija Gājēju celiņu rekonstrukcija no Sēlija ielas līdz Ramsi tiltam abās Pedeles upes pusēs Autostāvvietas izveide kopīgajā teritorijā Informētības, atpazīstamības un integrācijas palielināšana pāri robežai: Projekta noslēguma pasākuma organizēšana Projekta aktivitāšu izplatīšana, izmantojot kopīgu vietni un sociālo mediju kanālus Pasākumu organizēšana bērnudārziem
Projekts uzsākts:
11.01.2021
Projekts pabeigts:
31.12.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisValga Town GovernmentIgaunija.N/A393609.4169460.49463069.9
IesaistītaisValkas novada domeLatvijaVidzemes393607.3269460.12463067.44