Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-457 Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības  veidošanos Safe community
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-422 Ģimeņu stiprināšana, izmantojot bibliotēku sadarbību kā ieguldījumu sociālekonomiskajā izaugsmē LV un LT HOME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums REZ/LLI-468 Solis uz priekšu: personīgo resursu aktivizēšana un nodarbinātības prasmju attīstīšana I can work
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-550 Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu Valued people
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-513 Paaudžu sociālās integrācijas iespējas Power of Generations
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-491 Bērnu sociālās integrācijas veicināšana Jelgavā un Šauļos RiskChildren
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-490 Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana LAT-LIT pārrobežu reģionā, uzlabojot pieeju fiziskām aktivitātēm un sociālo pakalp. Active Seniors
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-445 Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT-LIT teritorijā Sensory Gardens
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-436 Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām SEE ME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-425 Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība Octopus
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā LLI-477 Starptautiska tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide Struve
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat168 Diennaktī maksimāli pieļaujamā piesārņojuma slodze uz Rīgas jūras līci DAML
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Smart Living Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai/ Energy saving through “Smart Living ” solutions Smart Living
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat155 Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai WaterAct
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB906 Creating attractive rural lifestyle destinations (Pievilcīgu lauku dzīvesvveida galamērķu radīšana) Rural Lifestyle
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB891 Smart corridor Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77 (Viedais transporta koridors Tallinn-Tartu-Luhamaa-Riga E263/E77) SMART E263/E77
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB926 Girl Power – precīzi pielāgota uzņēmējdarbības izglītība 15-18 gadus vecām jaunietēm Latvijā un Igaunijā GirlPower
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB902 Teaming UP (Komandas veidošana) Teaming UP
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB845 Energetic small ports in Central Baltic region ( Enerģētiskas mazās ostas Centrālā Baltijas jūras reģionā) CBSmallPorts
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB851 ChangeMakers - Start-ups for sustainable environment created by youngsters (Jauniešu izveidoti ilgtspējīgas vides jaunuzņēmumi) ChangeMakers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB854 iSEE - innovating Social Entrepreneurship Education (Sociālās uzņēmējdarbības izglītības inovācija) iSEE
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB858 Sustainability in Finance (Finanšu ilgtspējība) SuFi
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB878 Jaunu lietus ūdens apstrādes risinājumu testēšana, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu pieplūdumu Baltijas jūrā. CleanStormWater
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB884 Exploring New Markets for Central Baltic Games Industry (Jaunu tirgu izpēte Centrālbaltijas spēļu industrijai) Baltic Explorers
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB914 Darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošana PIA loģistikas programmās, izmantojot pārrobežu WBL Latvijā un Somijā. FinLat-Logic
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana CB934 No jūras ekosistēmas uzskaites līdz integrētai pārvaldībai jūras un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai plānošanai MAREA
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat156 Latvijas-Igaunijas kopīgais Militārā mantojuma tūrisma produkts Military Heritage
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB946 Studentu ar īpašām izglītības vajadzībām pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība zinātnes un tehnoloģiju jomā. SENsationalSTEM
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-3-450 Pārmaiņu upe / River of change: Daugava - Dvina ENI-LLB-3-450
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu LLB 3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana LLB-3-425 Stikla izgatavošanas tradīciju saglabāšana un stikla amatniecības attīstība ENI-LLB-3-425