EURE partneri iepazīstina ar labās prakses projektiem atkritumu apsaimniekošanas un pilsētas ilgtspējīgas attīstības jomā


Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Rīgas plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji “Interreg Europe” starptautiskās sadarbības programmas projekta “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)” ietvaros piedalījās Nikosijas attīstības aģentūras organizētā starptautiskā partneru pasākumā.

 

Pasākums norisinājās 4. un 5.maijā Kipras galvaspilsētā Nikosijā un tā galvenā tematika mācību vizītes laikā bija atkritumu apsaimniekošana un inovatīvu pilsētvides attīstības projektu īstenošana. 

Tematiskajā seminārā dalībniekiem tika prezentētas pilsētvides un vides resursu pārvaldības stratēģijas valsts un vietējā līmenī, kā arī bija iespēja klātienē iepazīties ar vairākiem labās prakses projektu piemēriem. 

 

Apskatītās labās prakses liecina par aktīvu darbu pie pilsētvides uzlabošanas. Pirmā mācību vizīte notika Aglandjias pašvaldībā, iepazīstinot dalībniekus ar pašvaldības ieviesto “Pay-As-You-Throw” sistēmu. Šis ir pirmais šāda veida projekts, kas ieviests Kiprā, pateicoties veiksmīgai komunikācijai ar iedzīvotājiem.

 

   

 

Tika apmeklēts arī Athalassa Nacionālais meža parks un Kipras Universitātes pilsētiņa. Athalassa Nacionālais meža parks ir piemērs tam, kā dabas teritorijā var apvienot zaļo infrastruktūru un pilsētas attīstību, bet studentu pilsētiņā tika uztverta izglītības iestāžu infrastruktūras pieejamības nozīme pilsētas sociālo un ekonomisko progresu un ilgtspējīgai izaugsmei. Pasākuma noslēgumā partneri iepazinās ar Kipras Enerģētikas aģentūras darbu, tostarp par “Yeitonia+” iniciatīvu. Šīs iniciatīvas mērķis ir gājēju un zaļo zonu palielināšana pilsētā, veicinot un atvieglojot gājēju un velosipēdu kustību, nodrošinot drošu pārvietošanos visiem iedzīvotājiem un ierobežojot privāto transportlīdzekļu izmantošanu.

Projekta noslēguma partneru tikšanā paredzēta š.g. 1.- 2. jūnijā Rīgā.

 

Informāciju sagatavoja:

RĪGAS DOMES KOMUNIKĀCIJAS PĀRVALDE

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539,

Tālrunis 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv