INTERREG CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM UZRAUDZĪBAS KOMITEJĀ ATLASĪTAS PROJEKTU IDEJAS


Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja 2022.gada 28.-29.jūnijā Masalā, Somijā atlasījusi 1 mazo projektu finansējuma piešķiršanai un 36 projektu idejas pilna projekta pieteikuma sagatavošanai pirmā projektu konkursa otrajā fāzē. Projektu idejas atlasītas uzņēmējdarbības, vides, nodarbinātības un publisko pakalpojumu jomās.

Programmas 1.konkursa 1.kārta noslēdzās 31.martā un kopumā tika iesniegti 82 projektu pieteikumi, no kuriem 2 bija mazo projektu pieteikumi un 80 regulāro projektu pieteikumi.

Atlasīto projektu ietvaros Latvijas partneri piedalās 26 projektos, desmit no tiem uzņemoties Vadošā partnera lomu:

1.programmas mērķis – Lielāki MVU eksporta apjomi

 • BreedExpo2         
 • Bridging4Growth            
 • INGOs  
 • LEF network Azerbaijan 
 • NAT-TOUR-EXPO         

2.programmas mērķis – Vairāk jaunu paplašinātas izaugsmes uzņēmumu

 • Baltic Impact Accelerator 
 • ESCALTECH 

3.programmas mērķis – Kopīgi aprites ekonomikas risinājumi

 • BALTIC2HAND 
 • Ce4Re 
 • CITEXBALT 
 • TransFarm 

4.programmas mērķis – Uzlabota piekrastes un jūras vide

 • MUSTBE 
 • Sustainable Silage 

5.programmas mērķis – samazināts CO2 emisiju daudzums

 • SMH 
 • Sustainable Flow 

6.programmas mērķis – Uzlabotas nodarbinātības iespējas darba tirgū

 • CBYE 
 • CeMeWE 
 • Silver Entrepreneurs  
 • Silver Strategies 
 • SocEntYouth 
 • Take the Challenge
 • Tour4Youth 
 • WE C Business 

7.programmas mērķis – Uzlaboti publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem

 • Prevention4Youth 
 • SuRuMo 

 

7.programmas mērķis – Uzlaboti publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem

 • Breaking Barriers (mazais projekts)

Latvijas projektu partneru loks ir plašs, ietverot reģionāla un vietēja līmeņa iestādes, universitātes un nevalstiskās organizācijas.

 

Regulāro projektu Vadošie partneri tiks aicināti iesniegt pilnus projekta pieteikumus līdz š.g. 3.oktobrim un lēmums par projektu atlasi finansējuma piešķiršanai tiks pieņemts š.g. 20.decembrī. Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

 

Programmas mērķis ir panākt ilgtspējīgu Centrālā Baltijas jūras reģiona izaugsmi. Programmā piedalās Latvija, Igaunija, Zviedrija, Somija, tai skaitā Ālandu salas.

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  (INTERREG) programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.

Vairāk informācija  par programmas Uzraudzības komitejā atlasītajiem projektiem un konkursa 2.kārtu pieejama programmas tīmekļa vietnē ŠEIT.