Interreg "Rada un Rāda": Ievērojamākie Interreg programmu projekti Rīgā


Šoreiz “RADA un RĀDA” kampaņā no visiem projektiem, kas realizēti Interreg programmu ietvaros, ielūkosimies, kādi nozīmīgi un interesanti projekti ir īstenoti Rīgā.

Aicinām sekot mums Facebook, lai uzzinātu arī par citiem projektiem, Interreg programmu jaunumiem, pārrobežu sadarbības aktualitātēm un atbalsta iespējām.

1.Projekts “Rīga-URGE”

Vai esi kādreiz aizdomājies par to, vai ir iespējams nojaukt un būvēt ēkas, balstoties uz aprites ekonomikas principiem? Ir būtiski mainīt attieksmi pret materiāliem un samazināt radīto atkritumu daudzumu, tāpēc URBACT programmas projektā “Rīga-URGE” mērķis bija panākt to, ka ir izdevīgi būvēt ilgtspējīgi.

Tikai dažas atsevišķas Eiropas pilsētas ir uzsākušas pāreju uz aprites ekonomiku, tāpēc vēl viens projekta mērķis bija veicināt nozares speciālistu un sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu mājokļu būvniecību. Projekta ietvaros tika izstrādāts Integrēts rīcības plāns aprites ekonomikas ieviešanai būvniecības sektorā, Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurā ietverti inovatīvi risinājumi aprites ekonomikas principu integrēšanai visos ēku būvniecības vai renovācijas cikla posmos. Rezultātā tiks nodrošināta būvniecības ilgtspēja, samazinot resursu patēriņu, atkritumu rašanos, CO2 emisijas un celtniecības izmaksas, kā arī tiks palielināta resursu efektivitāte. Tas tiks panākts, pārejot uz atjaunojamiem materiāliem un izejvielām, izmantojot elastīga, adaptīva un reģenerējoša dizaina principus. Projektam ir vairāki ieguvumi, ieskaitot CO2 samazinājumu, vietējās ekonomikas stiprināšana un pilsētvides kvalitātes pilnveidošana.

 

 

 

 

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk par projektu. 

Vadlīnijas.

2.Projekts “LUCIA”

Cik daudz Tu zini par energoefektivitāti? Vai esi kādreiz aizdomājies par pilsētas apgaismojuma ilgtspējīgumu? Projektā “LUCIA”, kas realizēts Interreg BSR programmā,  mērķis ir uzlabot energoefektivitāti pilsētu apgaismojumam, jo pārsvarā 60% no kopējās enerģijas, ko patērē pilsēta, tiek patērēti ielu un citu pilsētu infrastruktūras apgaismojumam.

Projekts sniedza jaunākās zināšanas par apgaismojumu lēmumu pieņēmējiem, jo tomēr, pieņemot lēmumus par pilsētas apgaismojumu, ir nozīmīgi pārdomāt vides, tehnoloģiju, ekonomikas, pilsētplānošanas un zaļo iepirkumu faktorus. LED apgaismojumam ir 50% ietaupījuma potenciāls, salīdzinot ar parastajām sistēmām, ir arī iespējams automātiski regulēt spilgtumu. Vai Tev ir idejas, ko var darīt tavā pilsētā, lai uzlabotu pilsētas apgaismojuma energoefektivitāti?

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk. 

3. Projekts “CHERISH”

Vai esi kādreiz aizdomājies par to, kas ir zvejnieku kopienas kultūras mantojums? Tie ir, piemēram, mīti, tradīcijas, ekoloģiskās zināšanas, kā arī amatniecība. Ir svarīgi saglabāt un nodot kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, tāpēc projektā “Cherish”, kas realizēts Interreg Europe programmas ietvaros, galvenais mērķis bija veicināt kultūras mantojuma aizsardzību zvejnieku kopienās.

Izmantojot zvejnieku kopienu kultūras vērtības, ir iespējams arī radīt jaunus produktus, darba vietas un pakalpojumus. Pieredzes apmaiņa veicina kultūras mantojuma popularizēšanu!

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk. 

4. Projekts “Let us be active”

Pilsoniskā līdzdalība ir svarīga jebkurā vecumā. Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros projekts "Būsim aktīvi"(Let us be active”) sniedza iespēju pensionāriem piedalīties brīvprātīgajā darbā, lai rastu piepildījumu un atrastu sev vispiemērotāko nodarbi, kā arī nodibinātu jaunas draudzības.

Projektā tika izstrādāta vietne, kas norādīja iespējamās brīvprātīga darba aktivitātes, vadlīnijas par brīvprātīgo darbu tiešsaistē ir pieejamas četrās valodās, kā arī partnerpilsētu administrācijas plāno turpināt projektu arī pēc projekta beigām.

Projektā tika iesaistīti trīs reizes vairāk pensionāru un sociālo darbinieku/veselības aprūpes speciālistu nekā bija paredzēts! Tas parāda to, ka brīvprātīgais darbs, jaunu draudzību dibināšana un jēgpilna darba veikšana ir ne tikai iespējama, bet nozīmīga un nepieciešama arī vecāka gada gājuma cilvēkiem!

Bildes no projekta (http://www.letusbeactive.eu/): 

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk. 

5. Projekts “Greenways Riga-Vilaka”

Vai Tu bieži brauc ar velosipēdu? Projektā “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”, kas tika realizēts Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas ietvaros, tika izveidots velo un pārgājienu maršruts no Rīgas līdz Viļakai.

Foto: Vineta Zeltkalne, Jānis Sijāts, projekta arhīvs un portāls greenrailways.eu.

Projekta mērķis bija izmantot pieejamos kultūras, gan arī dabas resursus, piemēram, dabas takas un kādreizējos dzelzceļu maršrutus un stacijas, lai izveidotu ilgtspējīgus un kopīgus tūrisma produktus. Veloceliņi tika iekārtoti bijušajā dzelzceļa līnijā, bet ziemā pa maršrutu var braukt ar distanču slēpēm. Rīgai tuvākais maršruta posms ir 98 km garš un savieno galvaspilsētu ar Ērgļiem. 

Pat ja bieži brauc ar velosipēdu vai dodies pārgājienos, noteikti iegūsi jaunu pieredzi, dodoties Rīga-Viļaka maršrutā!

Spied šeit, lai apskatītu maršruta karti.  

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk.  

6.Projekts “EST-LAT Accelerate”

Attīstīt uzņēmējdarbību un atbalstīt jaunus projektus ir nozīmīgi, tāpēc Igaunijas-Latvijas sadarbības programmā tika realizēti vairāki uzņēmējdarbības projekti, viens no ievērojamākajiem projektiem bija “EST-LAT Accelerate”.

Projekta mērķis bija sagatavot un īstenot trīs pirmsakselerācijas programmas, kas tika kopīgi organizētas Tartu un Rīgā. Katra no programmas kārtām ilga aptuven četrus mēnešus, un katrai kārtai bija četras atšķirīgas fāzes – iesaistīšanās, hakatoni, mentorings un izlaidums. Pirms iedziļināšanās uzņēmējdarbības procesā, agrīnās stadijas starta projektiem ir nepieciešams nostiprināt savu ideju un pārbaudīt savu komandu!

Projekts piesaistīja programmai ambiciozus uzņēmējus, atbalstīja viņus komandas  veidošanā un ideju attīstība, lai sagatavotu augstas kvalitātes start-up komandas. Iespējams, Tev ir kādas idejas starta projektam?

Tartu Universitātes bilde.

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk. 

Rakstā izmantoti foto, video un publikācijas par un no Interreg projektiem. 

Interreg jaunumi Latvijā tiek publicēti mājas lapā interreg.lv un Facebook, kā arī videostāsti mūsu YouTube kanālā Interreg Latvija

 

Rakstu sagatavoja:

Anna Holberga

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Attīstības instrumentu departamenta

Teritoriālās sadarbības nodaļas

Vecākā eksperte