Izglītojošo materiālu izstrāde un bibliotēku modernizācija

Interreg programmu ietvaros tiek īstenoti projekti, kas ir saistīti ar izglītību un ar atbalsta sniegšanu bērniem un jauniešiem. Izlasi šo rakstu, lai uzzinātu vairāk par “Safe School” un “Open Up” projektu mērķiem un rezultātiem.

“Safe School” – “Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats”

Radīt drošu vidi ir ļoti svarīgi, tāpēc ir nepieciešams izglītot bērnus un jauniešus par drošību dažādās situācijās. Projekta “Safe School” ietvaros tika izstrādāti izglītojoši video bērniem un jauniešiem par drošību ceļā uz skolu, skolas telpās un komunikācijā ar citiem, kā arī par gudru interneta lietošanu. Projekta mērķis ir izglītot bērnus un jauniešus, un risināt vardarbības problēmu skolās un sabiedrībā, lai tiktu radīta drošāka vide.

Drošs ceļš uz skolu: 

Vienaudžu emocionālā un fiziskā vardarbība: 

Drošība internetā: 

Projekts tika realizēts Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

“Open Up” – “Interaktīva mācību telpa-efektīvs veids bērnu no mazturīgajām ģimenēm sociālajai integrācijai”

Bibliotēkās bērni un pusaudži var pavadīt brīvo laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem. Tas ir isevišķi nozīmīgi bērniem, kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās.

Projektā modernizētās Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot iespēju paplašināt redzesloku, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties filmas, lai bērni, pavadot brīvo laiku, iegūtu jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām.

Projekts tika realizēts Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Video un foto: Ludzas novada bibliotēka

Rakstā izmantoti foto, video un publikācijas par un no Interreg projektiem. 

Interreg jaunumi Latvijā tiek publicēti mājas lapā interreg.lv un Facebook, kā arī videostāsti mūsu YouTube kanālā Interreg Latvija

 

Rakstu sagatavoja:

Anna Holberga

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Attīstības instrumentu departamenta

Teritoriālās sadarbības nodaļas

Vecākā eksperte