Jūnija sākumā norisinājās Interreg Europe projekta EURE partneru tikšanās Rīgā


Šī gada 1.-2. jūnijā Rīgā aizvadīta Interreg Europe programmas starptautiskās sadarbības projekta “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)” partneru starptautiskā tikšanās un labās prakses projektu apskates vizīte ilgtspējīgas pilsētvides un vides pārvaldības jomā.

Pirmajā dienā projekta partneri un vietējie eksperti no sešu Eiropas Savienības (ES) valstu pilsētām un reģioniem tematiskajā seminārā “Reģionālā sadarbība integrētai ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijā” iepazinās ar Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Kohēzijas politikas nacionālo ietvaru 2021.-2027. gada plānošanas periodam. Pasākuma dienaskārtībā arī bija resursu efektīvas pilsētvides un vides pārvaldības politikas plānošana Rīgas plānošanas reģionā un Rīgas pašvaldībā.

Tāpat pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses projektu piemēriem, tostarp, ar Latvijas piekrastes raksturīgo un unikālo aizsargājamo dabisko biotopu un infrastruktūras uzlabošanas projektiem dabas parkā “Piejūra” Mangaļsalā. Projekti samazina antropogēno slodzi uz vidi, kā arī nodrošina aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanu dabas parka teritorijā.

Otrajā pasākuma dienā Rīgas pašvaldība dalījās ar pieredzi par Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas projektu, kas finansēts no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Tas ir ilgtspējīgs veids, kā, veicot degradētu objektu revitalizāciju pilsētas teritorijā, uzlabot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un dod vietu jaunas zaļās infrastruktūras un publiskās telpas attīstībai.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Sporta Pils dārzu iniciatīvu. Tās mērķis ir veicināt Rīgas iedzīvotāju līdzdalību pilsētas labiekārtošanā, veidojot zaļu un pievilcīgu teritoriju. Ieguvēji ir apkārtnes iedzīvotāji, kam pieejama veselīgu dzīvesveidu veicinoša un izglītojoša vide, kā arī nodrošināts laikmetīgs brīvā laika pavadīšanas veids un vieta.

Tāpat tika apskatīts atjaunotais Āgenskalna tirgus, kas ir piemērs pašvaldības, privāto attīstītāju un apkaimju iedzīvotāju kopdarbam. Lai arī  tirgus ir atvērts teju mēnesi, tas ir kļuvis par vienu no pievilcīgākajām publiskās ārtelpas vietām gan apkaimē, gan Rīgā,  attīstot un popularizējot veselīgu un iekļaujošu kopienas līdzdalību. 

Projekta noslēguma pasākums plānots Briselē, Beļģijā jūnija izskaņā, kura laikā projekta partneri prezentēs projekta laikā izstrādāto rīcības plānu un organizēs diskusijas par projekta rezultātiem. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Līcītis,

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes

Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,

Tālrunis: 27317744, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv