Latvijas-Lietuvas programma 2021.-2027.gadam apstiprina pirmos sadarbības projektus

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam uzraudzības komiteja šī gada 30. oktobra sēdē Klaipēdā finansējuma saņemšanai atlasīja 34 pirmajā projektu konkursā iesniegtos projektus.  Pavisam kopā konkursa laikā tika saņemti 96 projektu pieteikumi, apliecinot reģionu lielo interesi par programmas sniegtajām sadarbības iespējām.

Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un sniegs atbalstu sociālajā, vides un klimata pārmaiņu jomās, veicinās abu valstu iedzīvotāju un iestāžu sadarbību, kā arī, izmantojot tūrisma jomas potenciālu, pozitīvi ietekmēs ekonomisko un sociālo attīstību reģionos. Kopējais apstiprināto projektu finansējums ir 15,5 miljoni euro.

Apstiprināto projektu saraksts pieejams programmas tīmekļa vietnē.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem šādos tematiskajos virzienos: 

  1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; 
  2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība; 
  3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība; 
  4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. 

Programmas uzraudzības komiteja pieņēma lēmumu arī otrajā projektu konkursā atbalstu sniegt augstākminētajos tematiskajos atbalsta virzienos ar līdzīgiem konkursa nosacījumiem, kādi tie bija pirmajā projektu konkursā. Otrā projektu konkursa pieteikumus varēs iesniegt no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 21. jūnijam.

Iepazīties ar otrā projektu konkursa nosacījumiem, tai skaitā iespējamām atšķirībām no pirmā konkursa prasībām, un vadlīnijām būs iespējams programmas tīmekļa vietnē līdz ar konkursa sākumu.