Noslēgusies Zemgales plānošanas reģiona Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta RETHINK / PĀRDOMĀT "Vasaras skola 2020"

 

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) projekta RETHINK/PĀRDOMĀT ietvaros Zemgales reģiona jauniešiem (18. -29.g.v) ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) piedāvāja satikt savu mentoru un atklāt savus sapņus un intereses “Vasaras skolā 2020’’, kas norisinājās no 24.- 28.08.2020. nometņu vietā “Lediņi”.

 

Vasaras skolas laikā jauniešiem no Bauskas, Dobeles, Vecumnieku, Ozolnieku, Aizkraukles novadiem bija iespēja satikt savus mentorus. Katra jaunieša spēju un prasmju atklāšanai notika dažādas nodarbības - dejas kustības terapija, vizuāli plastiskā terapija, nodarbības ar karjeras konsultantu un ergoterapeitu. Jaunieši devās ekskursijā uz “Karameļu darbnīcu”, Smilšu skulptūru parku, kā arī izbraucienā ar elektrisko bezvadītāja autobusu, kas ZPR īstenotā projekta “Sohjoa Baltic” ietvaros divas nedēļas kursēja Pasta salā Jelgavā. Vasaras skolas laikā tika piedzīvotas daudz pozitīvas emocijas, atrasti jauni draugi un iepazīti mentori.

Četras dienas Vasaras skolā ir sākums piecu mēnešu garai mentoru atbalsta programmai jauniešiem ar GRT, lai palīdzētu veiksmīgāk attīstīties kā personībai, mācīties būt sabiedrībā, apgūt praktiskas zināšanas un rīkoties patstāvīgi. Individuāls atbalsts ilgs līdz 2020. gada decembrim, pēc kopīgi izveidota individuāla atbalsta plāna.

 

Projekta laikā tika atlasīti un apmācīti mentori, kuri ir profesionāļi pedagoģijā, darbā ar jauniešiem, kā arī sociālajā jomā, un ir motivēti šajā atbalsta programmā darboties arī praktiski.

 

Līdzīga atbalsta programma jauniešiem ar GRT vēsturi tiek pilotēta arī projekta partneru pašvaldībā Linčēpingā (Zviedrijā), jo individuāls atbalsts, sociālais mentorings un speciālistu trūkums šajā jomā ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā. Ņemot vērā pieprasījumu, iespējams, projekta laikā tiks izsludināta papildu atlase un apmācība potenciālajiem mentoriem.

 

Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, un tā kopējais budžets ir 251 395.55 EUR (ERAF finansējums: 197 545.54 EUR), savukārt ZPR budžets: 89 988.85 EUR (ERAF finansējums: 76 490.52 EUR). Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” īsteno no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.

www.centralbaltic.eu ; www.europa.euwww.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Zeiferte

Projekta “RETHINK” vadītāja

Ieva.zeiferte@zpr.gov.lv