Seminārā “Plastmasas regulējums un inovācijas Latvijā – līdz šim īstenotais un nākotnē gaidāmais” apspriež virzienus plastmasas efektīvākai izmantošanai


Trešdien, 13. jūlijā, norisinājās projekta “PLASTECO” seminārs “Plastmasas regulējums un inovācijas Latvijā – līdz šim īstenotais un nākotnē gaidāmais”, kurā tika apspriestas pēdējo gadu attīstība plastmasas regulējumā Latvijā un Eiropā, kā arī virzieni nākotnē. Pasākumā pulcējās pētnieki, atkritumu apsaimniekošanas speciālisti, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Semināru atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte Ilga Gruševa, skaidrojot Interreg Europe programmas nozīmi politikas virzienu ietekmēšanā un labo prakšu pārņemšanā Eiropas mērogā.

Biedrības “Baltijas krasti” pārstāves Līga Brūniņa un Māra Deksne pastāstīja par pēdējo gadu tendencēm par plastmasas atkritumu patēriņu un apsaimniekošanu Latvijā. Semināra dalībniekiem tika skaidrots, ka kopš 2018. gada, kad tika uzsākts darbs pie projekta “PLASTECO”, atkritumu apjoms uz iedzīvotāju Latvijā ir audzis. Tomēr pieauguši arī pārstrādes rādītāji un sagaidāms, ka nākotnē atkritumu šķirošanas un pārstrādes rādītāji pieaugs vēl straujāk. Tāpat tika izklāstīts, kas sasniegts un piedzīvots projektā “PLASTECO - Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai ”, kurā, sadarbojoties 8 Eiropas valstīm, tika veiktas dažādas aktivitātes, lai dalītos pieredzē un ieviestu veiksmīgas prakses plastmasas atkritumu novēršanā, mazināšanā, un apsaimniekošanā.

Pasākumā prezentāciju sniedza arī Elīna Kolāte, vēstot par Ziemeļvalstu Ministru padomes projektu par piktogrammām atkritumu šķirošanai. Piktogrammu ieviešana uz atkritumu konteineriem un preču iepakojumiem atvieglotu šķirošanu patērētājiem un mazinātu nepareizi sašķiroto atkritumu apjomu. Tomēr, kā tika atzīts semināra laikā, viens no galvenajiem šķēršļiem piktogrammu principa ieviešanai Latvijā ir atšķirīgie atkritumu šķirošanas nosacījumi reģionos.

Semināra otrajā daļā vārds tika dots pētniekiem. Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Sandra Muižniece-Brasava prezentēja pēdējā laika aktualitātes par plastmasas iepakojumu. Prezentācijā tika uzsvērts, ka viens no svarīgākajiem soļiem ilgtspējīgāku iepakojumu virzienā ir iepakojumu optimizācija – izmantot tikai tik materiāla, cik nepieciešams, lai iepakojums pildītu savu funkciju. Tāpat tika apspriesti dažādie šķēršļi un neskaidrības, ar kuriem sastopas ražotājs, cenšoties izvēlēties pēc iespējas ilgtspējīgāku iepakojumu.

Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Ilze Vamža stāstīja par videi draudzīgām termoiepakojuma plāksnēm, kas radīta kā alternatīva polistirola iepakojumam, kas ir īpaši kaitīgs videi un nav pārstrādājams. Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Anda Barkāne prezentēja izstrādāto bio-bāzēto tinti UV-gaismas 3D printeriem, kas ir risinājums fosilās izcelsmes materiālu aizvietošanai, piedāvājot līdzīgas kvalitātes materiālu.

Šis bija jau sestais un noslēdzošais projekta “PLASTECO” seminārs. Projekta īstenotājs Latvijā ir biedrība “Baltijas krasti”.

Par PLASTECO  
Latvijā 2019. gadā uzsākts INTERREG EUROPE Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169), kas apvieno 8 partnerus no 8 ES valstīm, tostarp biedrību “Baltijas krasti” no Latvijas. PLASTECO projekts ilgs četrus gadus, un tā mērķis ir veicināt ES plastmasas stratēģijas ieviešanu un uzlabot reģionālo vides politiku, kā arī stimulēt ekoinovācijas un zaļo izaugsmi, tā sasniedzot ilgtspējīgas attīstības mērķus vides aizsardzībā, resursu efektivitātes palielināšanā un ietekmes uz veselību mazināšanā.

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

Seko projekta PLASTECO aktivitātēm: