VARAM aicina piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027.gadam trešajā mazo projektu konkursā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā atbildīgā iestāde, tai skaitā Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk - programma), aicina piedalīties programmas trešajā mazo projektu konkursā.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma nodrošina Eiropas Savienības finansējumu pārrobežu projektiem Baltijas jūras centrālajā reģionā. Programma ietver 27 Baltijas jūras reģionus četrās valstīs – Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

Programma veidota ar mērķi stiprināt sadarbību starp reģioniem, veicinot inovatīvu uzņēmējdarbības attīstību, Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošanu, pieejamu un iekļaujošu darba tirgus attīstību, kā arī publiskos pakalpojumus un risinājumus Centrālā Baltijas jūras reģionu iedzīvotājiem. Tajā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.

 

Trešais projektu konkurss paredzēts mazo projektu iesniegšanai un tas būs atvērts no 2023.g. 25.septembra līdz 16.oktobrim.

 

Īstenošanas ilgums mazajiem projektiem ir 18 mēneši. Jāņem vērā, ja vēlaties pieteikties konkursā nepieciešami partneri no vismaz divām dalībvalstīm, projekta rezultātiem visos gadījumos jāattiecas uz programmas teritoriju, jābūt skaidrai pārrobežu sadarbības pievienotajai vērtībai, kā arī projekta partneri paši priekšfinansē projekta īstenošanu, programmas finansējumu saņemot pēc projekta atskaites apstiprināšanas.

Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas.

Iesakām iepazīties ar Programmas dokumentiemRokasgrāmatu u.c., kurā paskaidrots kas var būt programmas projektu pretendenti, kā arī cita būtiska informācija. Tāpat arī aizpildīt projektu idejas formu un pieteikties konsultācijām pie Programmas projektu vadītājiem!  

Aicinām sekot līdzi Programmas aktualitātēm un piedalīties Programmas pasākumos, kā arī pieteikties Jaunumu saņemšanai savā e-pastā!

 

Aicinām piedalīties:

 

Visa informācija par projektu konkursiem, tai skaitā, projektu konkursu kalendārs, atrodama Programmas mājas lapā.

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 130  miljoni eiro.

Programmas komunikācijas kanāli:

 - Mājas lapa: centralbaltic.eu

 - Facebook: #centralbaltic

 - Twitter: #CentralBaltic

 - Instagram: #centralbalticprogramme

 - Aicinām pievienoties Facebook grupā: Central Baltic Networking Community

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Daigu Jumburgu (daiga.jumburga@varam.gov.lv; tālr.: +371 6702 6588).