Tiesiskais ietvars 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Eiropas Komisijas tiesiskais ietvars 2014.-2020.gadu plānošanas periodam:

Tiesiskais ietvars Latvijā: