Ar atvērto darbnīcu - ekskursiju Āgenskalna ielās URBACT Latvija svin Eiropas Sadarbības dienu

2018.gada 21.septembrī, atzīmējot Eiropas Sadarbības dienu, iepazināmies ar Interreg projektu rezultātiem par pilsētvides attīstības tēmu Latvijā, un diskutējot par pilsētu attīstības jautājumiem, izstaigājām vienu no Rīgas interesantākajām apkaimēm – Āgenskalnu.

Šajā gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā URBACT programmas Nacionālais kontaktpunkts Latvijā atzīmēja Eiropas Sadarbības dienu ar atvērto darbnīcu ‘walkshop’ formātā “Zīmējam nākotnes pilsētu”. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.

Atvērto darbnīcu vadīja Neils Adams no Londonas South Bank Universitātes sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mācībspēkiem Pēteri Šķiņķi un Guntu Lukstiņu. Atvērtajā darbnīcā piedalījās Telpiskās attīstības plānošanas maģistra programmas studenti un pārstāvis no Ventspils pilsētas domes, ka arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.
 
Atvērtās darbnīcas ievadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas URBACT Nacionālā kontaktpunkta Latvijā pārstāve Laura Cunska-Āboma pastāstīja par Eiropas Sadarbības dienu, kad tiek atzīmēti Eiropas teritoriālās sadarbības, plašāk zināmas kā Interreg, rezultāti.

Dalībnieki uzzināja par URBACT programmas darbības principiem un par konkrētiem projektiem, kuros piedalās Latvijas pašvaldības:

  • Jelgavas novads piedalījās projektā „AgriUrban” par mazās uzņēmējdarbības attīstību;
  • Rīga piedalījās projektā „Arrival Cities” par migrācijas procesu pārvaldību un projektā „Refill” par tukšo īpašumu īslaicīgu izmantošanu sociālo inovāciju veicināšanai;
  • Rīgas plānošanas reģions piedalījās projektā „Change” par inovatīviem sociālajiem pakalpojumiem;
  • Liepāja piedalījās projektā „Vital Cities” par sporta iespējām pilsētvidē un sociālās iekļaušanas veicināšanu;
  • Daugavpils piedalījās projektā „GenYCity” par radošo ekonomiku jauniešu piesaistīšanai pilsētai;
  • Cēsis piedalījās projektā „TechTown” par digitālās ekonomikas attīstību.


Katrā no šiem projektiem pēc iepazīšanās ar pārējo projekta partnerpilsētu pieredzi,  Latvijas pašvaldības izstrādāja darbības plānu noteiktajā tēmā savai pašvaldībai. Video par Latvijas pilsētu dalību URBACT programmā var apskatīt šeit.
 
Savukārt Sigulda, Jūrmala, Rīga un Alūksne pašlaik piedalās URBACT sadarbības tīklos par tādām tēmām kā kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošana, iedzīvotāju kartes, attīstības iespējas mazās pilsētās, kur samazinās iedzīvotāju skaits, brūkošas vēsturiskās dzīvojamās mājas un iespējamie risinājumi.
 
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas kontaktpunkta pārstāve Ilze Legzdiņa stāstīja par tādiem programmas aktuālajiem projektiem pilsētvides attīstības jomā kā "Baltic Urban Lab", "Live Baltic Campus" un "iWater", uzsverot, ka abu programmu vienojošais aspekts ir labāka pilsētvide, izvēloties līdzdalīgu, ilgtspējīgu un integrētu plānošanu.
 
Mācību ekskursiju uzsākām Nometņu ielā, tās laikā izstaigājām E.Smiļģa ielas un Āgenskalna tirgus apkārtni.
 
Apbūve šajā Rīgas daļā stilistiski nav homogēna, tas piešķir Āgenskalnam īpašu šarmu un izceļ apkaimes arhitektūras pērļu spožumu.
 

“Žēl, ka tik maz tūristu redz Āgenskalnu. Šī apkaime ir interesantāka par Vecrīgu. Paklausieties! Ko mēs dzirdam? Klusumu. Un tas ir centrs vienā no Baltijas jūras lielākajām pilsētām, bet sajūta ir kā Kuldīgā vai kādā citā mazpilsētā,” atzīmēja Neils Adams. 


Āgenskalnā ir saglabājušās daudzas senas ēkas, kas ir dažādi uzturētas, bet tai pat laikā ar augstu estētisko vērtību. Vai jūs zināt kas ir ‘wabi-sabi’?
 

‘Wabi-sabi’ ir japāņu koncepts, kas apzīmē neperfektu, novārtā atstātu estētiku, kas piešķir vietai tās īpašo šarmu. izrādās, ka Āgenskalnā ‘wabi-sabi’ ir daudz. 


Vai šo neperfekto skaistumu saglabāt, kā ir? Vai varbūt atjaunot? Vai nojaukt un būvēt ko jaunu? Ko par to domā apkaimes iedzīvotāji, plānotāji, politiķi? Kā atzina N.Adams, identificēt visas iesaistītās puses un atrast visiem labāko risinājumu ir viens no pilsētplānotāja grūtākajiem uzdevumiem.
 
Kopumā dalībnieki vienprātīgi atzina, ka Āgenskalns ir ļoti skaista, šarmanta Rīgas daļa, kas šobrīd labi attīstās.
 
Aicinām iepazīties ar ieskatu Āgenskalna burvībā – foto no mācību ekskursijas šeit.
 

Video skatīt šeit.


Informācijai un saziņai:
Laura Cunska-Āboma
URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
e-pasts: Laura.Cunska-Āboma@varam.gov.lv
http://urbact.eu/urbact-latvija