Pieci Interreg programmu sasniegumi 2021. gadā


Interreg programmu vadībā 2021. gads ir bijis ļoti intensīvs un produktīvs. Gadu mijai tuvojoties, atskatāmies un izceļam piecus nozīmīgos Interreg programmu sasniegumus 2021. gadā

Lai izveidotu Interreg programmu ieviešanas nacionālo tiesisko ietvaru Latvijā, VARAM izstrādāja likumprojektu “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) 2021. – 2027. gadam programmu vadības likums”, kā arī saņēma vadības atbalstu tā tālākai virzībai uz Saeimu.  Līdz ar likuma apstiprināšanu, tiek izveidota normatīvā bāze Interreg programmu efektīvai, caurskatāmai un pareizas finanšu vadības principiem atbilstošai vadībai Latvijā, kam sekos attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izstrāde.

Paralēli VARAM kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas un citām Interreg programmu dalībvalstīm aktīvi strādāja pie jauno 2021.-2027.gada plānošanas perioda Interreg programmu sagatavošanas. Tā rezultātā jaunā Centrālā Baltijas jūras reģiona programma kā pirmā no Interreg programmām tika iesniegta apstiprināšanai Eiropas Komisijā un noticis tās atklāšanas pasākums. 2021.gada decembra vidū tika Eiropas Komisijā tika iesniegta arī ESPON 2030 programma.

Tāpat 2021.gadā INTERREG EUROPE programma, URBACT IV programma un INTERREG Baltijas jūras reģiona programma tika apstiprinātas naconālajā līmenī un tuvākajā laikā tiks iesniegtas apstiprināšanai Eiropas Komisijā. Savukārt vairākās pārrobežu sadarbības programmās - Latvija-Lietuva, Latvija-Krievija un Igaunija-Latvija - tika organizētas publiskās konsultācijas tālākai programmu apstiprināšanai nacionālajās valdībās


Tāpat 2021.gadā turpinājās 2014.-2020.gada plānošanas perioda Interreg programmu īstenošana. Daudzi no projektiem jau ir pabeigti vai arī atrodas īstenošanas noslēguma fāzē. Līdz ar to, norisinājās darbs pie Interreg projektu rezultātu popularizēšanas, īstenojot kampaņu  “Rada un rāda”, kuras laikā ik mēnesi tika izcelti vairāki Interreg programmu projekti, veltot tos konkrētai tematikai, piemēram, uzņēmējdarbība, tūrisms, pārgājienu maršruti, ostas, māksla, apskates vietas ziemā, kā arī tika sniegts ieguldījums Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam grāmatas "Igaunijas – Latvijas stāsti II" publicēšanā.

Ar nepacietību gaidām 2022. gadu, kas Interreg programmām būs īpašs, uzsākot jauno  2021. – 2027. gada plānošanas perioda īstenošanu un projektu konkursus.