Aktuālie projektu konkursi

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

PROJEKTU KONKURSS

Igaunijas – Latvijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Lietuvas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

Projektu sagatavošanas (seed money) konkurss: 05.11.2019.-23.03.2020.

Projektu extension stage konkurss: 01.10.2019.-27.02.2020.

URBACT III programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

INTERREG EUROPE programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Krievijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.