Aktuālie projektu konkursi

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

PROJEKTU KONKURSS

Igaunijas – Latvijas programma

Sestais projektu konkurss: 01.06.2019.-30.09.2019. (4.1.prioritāte)

Latvijas – Lietuvas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

Piektais projektu konkurss: eMS pieteikumu iesniegšana no 15.08.2019.-15.10.2019.

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

Projektu sagatavošanas konkurss: 2019.gada beigās

URBACT III programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

INTERREG EUROPE programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Krievijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programma

Projektu konkursi vairāk nav plānoti.