Kalendārs

Atjaunot
     
Atlasīt

Informatīvs pasākums par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu

 
10:00 - 12:00
31.janvāris
67026472
Ilga Gruševa 
ilga.gruseva@varam.gov.lv 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, aicina piedalīties tās organizētajā informatīvajā pasākumā par Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam trešo projektu konkursu (pamatprojektiem).

Pasākums notiks š.g. 31.janvārī  tiešsaistes platformā TEAMS, laikā no plkst.10:00-12:00. 

Pasākuma mērķis ir informēt par Latvijas dalību Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam un programmas trešo projektu konkursu (pamatprojektiem).

Reģistrēties pasākumam iespējams (līdz š.g. 29.janvārim) ŠEIT.

Pasākums notiks latviešu un angļu valodās.

Trešais projektu konkurss pamatprojektu iesniegšanai tiks atvērts š.g. 17.janvārī.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem. 

Atbalsts plānots transnacionālās sadarbības aktivitātēm institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādei, pieredzes apmaiņai, normatīvo aktu pilnveidošanai un politiku sekmēšanai, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību četros programmas prioritārajos virzienos: inovatīvas sabiedrības, uz ūdens resursu efektīvu izmantošanu vērstas sabiedrības, uz ilgtspējīgiem klimata risinājumiem vērstas sabiedrības, sadarbības pārvaldība. 

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais programmas pieejamais ERAF finansējums trešajā projektu konkursā ir 40.7 milj. eiro.  

Vairāk informācijas par Interreg Latvijā atrodams https://www.interreg.lv/lv/ tīmekļa vietnē, savukārt, par Interreg Baltijas jūras reģiona programmu: https://interreg-baltic.eu/

Skatīt vairāk