Norisinājies seminārs par mentoringu jauniešiem ar GRT

 

2021.gada 7.aprīlī notika Zemgales plānošanas reģiona un Linšepingas Sociālā darba pētniecības un attīstības centra kopīgi rīkots seminārs, kura laikā Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta RETHINK / PĀRDOMĀT partneri dalījās ar divu gadu laikā gūto pieredzi, kad kopīgi attīstīts sociālā mentoringa modelis jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) gan Zemgalē, gan Linšepingā.

 

Pateicoties iespējai attālināti tikties Google meet platformā, seminārā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieki, no tiem vairāk nekā trīsdesmit Latvijas valsts, reģionu un pašvaldību sociālās un jaunatnes lietu politikas, veselības aprūpes veidotāji un ieviesēji. Savukārt no Zviedrijas Linšepingas pašvaldības piedalījās Linšepingas pašvaldības sociālo dienestu pārstāvji un nevalstisko organizāciju sociālās politikas veidotāji un ieviesēji. Seminārā piedalījās arī Eiropas Savienības Interreg Centrālbaltijas reģiona programmas sekretariāta pārstāve.

Seminārā projekta partneri dalījās pieredzē par jauniešiem ar GRT piedāvātajām integrējošām un atbalstošām aktivitātēm COVID-19 ierobežojošajos apstākļos abās valstīs no 2020.gada marta līdz 2021.gada martam, kā arī prezentēja izstrādāto un praksē izmēģināto mentoringa modeli, secinājumus un ieteikumus par sociālā mentora pakalpojumu attīstību arī turpmāk.

 

Mentorings = process, attiecības viens pret vienu, kur viens indivīds (mentors) brīvprātīgi vai par samaksu ziedo savu laiku otra indivīda (mērķa grupas jaunieša) atbalstam un uzmundrinājumam. Mentorings ir attiecības, kurās valda savstarpēja uzticēšanās un abpusēja cieņa, regulāra iesaistīto pušu mijiedarbība, kas balstītas uz savstarpēju mācīšanos un atbalstu. Mentoringa attiecību pamatā ir mentora zināšanas un pieredze, kas ļauj pieredzes pārņēmējam apsvērt viņa rīcībā esošās iespējas, resursus un veicināt to izmantošanu konkrētas problēmas risinājumam vai mērķa sasniegšanai.

 

Sociālais mentorings = mentoringa process un attiecības, kas pamatā ir vērsts mērķa grupu, kas ir indivīdi no minoritāšu vai sociāli nelabvēlīgām grupām, kuriem ir risks nokļūt vai kuri jau atrodas sociālās atstumtības stāvoklī. Galvenā uzmanība sociālajā mentoringā tiek pievērsta mērķa grupas indivīdu iespēju un pilnvaru uzlabošanai, izmantojot mentoringa attiecības, lai ietekmētu personas statusa maiņu no sociālās un / vai ekonomiskās atstumtības stāvokļa uz iekļaušanu sabiedrībā.

 

Vairāk informācijas par projektu Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu datu bāzē.

Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, un tā kopējais budžets ir 251 395.55 EUR (ERAF finansējums: 197 545.54 EUR), savukārt ZPR budžets: 89 988.85 EUR (ERAF finansējums: 76 490.52 EUR). Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” īsteno no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.

www.centralbaltic.eu

www.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zeiferte
Projekta “RETHINK” vadītāja